Ὑπάρχει καὶ «νόμιμος» ἀρχαιοκαπηλία;

1916: Ἐγγλέζοι ἀρχαιοκάπηλοι στὴν Ἀμφίπολι

Ἐν γνώσει τῆς Κυβερνήσεως Βενιζέλου τοῦ «ἔθναρχου»…

…καὶ χωρὶς καμμία ἀπόφαση Βουλῆς ἢ ἀνακοίνωση-ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ…
…εἶχαν ἀποβιβασθῆ κρυφὰ Ἄγγλοι σὲ διάφορα ἑλληνικὰ νησιὰ (πχ. Λῆμνος) ἤδη ἀπὸ τὶς 7 Φεβρουαρίου 1915!!! 

Αποκάλυψη για την Αμφίπολη-Επιχείρηση ανάλογη με τα «Ελγίνεια» έστησαν οι Άγγλοι το 1916

Tell, lion, whose tomb do you guard, you slayer of cattle? And who was worthy of your valour?

πηγὴ καὶ πηγὴ

ἔρευνα
Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply