Διαφορετική μεταχείρισις σέ Πατριῶτες καί ἀναρχικούς ἀπό τήν ΕΛ.ΑΣ.;

Πρὸς Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ Θεσσαλονίκης, ὑποστράτηγο Δομζαρίδη Φώτιο
Ἐνταύθα:

Στρατηγέ, λίγο πρὶν τὰ μεσάνυκτα τοῦ Σαββάτου, στὰ μεγάλα ἐπεισόδια στὴν ὁδὸ Ναβαρίνου, ἡ ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε ἕναν ἀναρχικὸ (κάτοικο Θεσσαλονίκης) καὶ τὸν ὁδηγοῦσαν μὲ τὴν αὐτόφωρο διαδικασία.

Ἐρωτῶ λοιπὸν στρατηγὲ Δομζαρίδη: Ποιός ἐκάλεσε στό τηλέφωνο τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὁμάδος Ὑποδοχῆς τῆς ΕΛ.ΑΣ. καὶ τοῦ εἶπε ἐπὶ λέξει: «Σοῦ δίνω ἐντολὴ νὰ τὸν ἀφήσῃς ἐλεύθερο χωρὶς κἂν νὰ γίνῃ καταγραφή»;;;

Ἀληθεύει τό γεγονός αὐτό Στρατηγέ; Οἱ Ἀναρχικοὶ τυγχάνουν ἄλλης ἀντιμετωπίσεως ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους Ἕλληνες; Μήπως, ἐπειδὴ ἀποτελοῦν τόν στρατό τοῦ Σύριζα;

Ποιός πολιτικός εἰδοποίησε τό ὑψηλότατο στέλεχος τῆς ΕΛ.ΑΣ., τὸ ὁποῖο μὲ τὴν σειρά του καὶ ἐπίεζε νὰ ἀφεθῇ ἐλεύθερος ὁ ἀναρχικός; Ἔχετε κάποιαν ἰδέα Στρατηγέ; Μήπως μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε περισσότερα γιά τό συμβάν καθώς καί τά στοιχεῖα τῶν ἐμπλεκομένων γιά νά δοῦμε ἐάν ἔχουν καταγραφῆ τέτοιες τηλεφωνικές κλήσεις;

Πρὸς τιμήν του ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ὁμάδος ὑποδοχῆς, Στρατηγὲ Δομζαρίδη, ἐνέγραψε εἰς τὰ παλαιώτερα τῶν ὑποδημάτων του τὸν «Ἀνώτερό του», ποὺ τὸν …διέταζε νὰ ἀφήσῃ τὸν ἀναρχικὸ ἐλεύθερο κι ἔτσι, καὶ ἡ σύλληψις ἔγινε κανονικὰ καὶ καταγραφὴ τοῦ συμβάντος ὑπάρχει!!! Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ξεσπάσῃ ἐκνευρισμὸς στὸ Μαξίμου.
Ἔτσι δέν εἶναι … Στρατηγέ;;;

Σᾶς ἀκοῦμε λοιπὸν Στρατηγέ μου!
Εἶναι ψέμματα ὅλα αὐτά;

Ἀδαλῆς Γεώργιος

(Visited 226 times, 1 visits today)
Leave a Reply