Ἰδίους ἐχθροὺς ἔχουν οἱ τοκογλῦφοι μὲ τὰ …«Ῥουβικώνια»!!!

Εἶναι τόσο ὀφθαλμοφανές, ποὺ καταντᾶ γελοῖον.

«Ῥουβίκωνες» ἐπετέθησαν στὴν πρεσβεία τοῦ Ἰρᾶν.

πηγὴ

Οἱ «Ῥουβίκωνες» ὅμως τὸ παίζουν …ἀντικαθεστωτικοί…
…ἀλλὰ δυστυχῶς (τους) κρίνοντας μόνον ἀπὸ τοὺς στόχους τους, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς εἶναι κι αὐτοί, ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι, στὴν ἰδίαν γραμμὴ μισθοδοσίας….

Ἰρὰν στοχεύουν λοιπὸν τὰ «ῥουβικώνια»…
Ἰρὰν καὶ οἱ Rothschild…

 

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Τί νά πῶ; Ἕχουν στερέψη ἀπό φαντασία;
Ὄχι βεβαίως… Ἁπλῶς σιγὰ σιγὰ ἀποκαλύπτουν κι αὐτοὶ τὸ πραγματικό τους πρόσωπο…
Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ἀμφιβάλουμε στὸ ποιὰ γραμμὴ μισθοδοσίας εὐρίσκονται, ἀπὸ ποιὸν λαμβάνουν ἐντολὲς καί, κυρίως, ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικός τους ἐχθρὸς καὶ ποίου τὰ συμφέρονται ὑπερασπίζονται.

Φιλονόη

Υ.Γ. Μὴν ἀσχολεῖσθε μὲ τὸν …ξεβράκωτο (ἀπὸ στολή) φύλακα. Τὴν οὐσία νὰ δεῖτε.

(Visited 178 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἰδίους ἐχθροὺς ἔχουν οἱ τοκογλῦφοι μὲ τὰ …«Ῥουβικώνια»!!!

  1. Φιλονόη, νὰ σοῦ ἐξομολογηθῶ κάτι; Ὁ τύπος ποὺ κυβερνάει τὸ Ἰράν, Ἀχμ…κάτι, εἶναι Ἰουδαῖος. Ἐξ οὗ καὶ κάθε τόσο ἀπειλεῖ τὸ Ἰσραήλ, τὸν ἀπειλεῖ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τίποτα στὸ τέλος δὲν γίνεται.

Leave a Reply