Δέν ὑπάρχει λοιπόν ἡ Βόρειος Ἤπειρος;

Ἐρώτησις κρίσεως. Τὴν διάβασα κάπου καὶ τὴν μεταφέρω αὐτούσια:

«’Πρὸς τὰ κοπρόσκυλα τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ:

Ἀφοῦ ἡ Βόρειος Ἤπειρος δὲν εἶναι Βόρειος Ἤπειρος ἀλλὰ «Νότιος Ἀλβανία», τότε γιατί τά Σκόπια νά εἶναι «Βόρειος Μακεδονία» κι ὄχι «Νότιος Γιουγκοσλαυΐα»;

Καὶ γιὰ νὰ τὸ τοποθετήσω πιὸ σωστά, πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων, «Νότιος πρώην Γιουγκοσλαυΐα».

Καλογεράκης Μανώλης

(Visited 296 times, 1 visits today)
One thought on “Δέν ὑπάρχει λοιπόν ἡ Βόρειος Ἤπειρος;

Leave a Reply