Δέν ὑπάρχει λοιπόν ἡ Βόρειος Ἤπειρος;

Ἐρώτησις κρίσεως. Τὴν διάβασα κάπου καὶ τὴν μεταφέρω αὐτούσια:

«’Πρὸς τὰ κοπρόσκυλα τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ:

Ἀφοῦ ἡ Βόρειος Ἤπειρος δὲν εἶναι Βόρειος Ἤπειρος ἀλλὰ «Νότιος Ἀλβανία», τότε γιατί τά Σκόπια νά εἶναι «Βόρειος Μακεδονία» κι ὄχι «Νότιος Γιουγκοσλαυΐα»;

Καὶ γιὰ νὰ τὸ τοποθετήσω πιὸ σωστά, πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων, «Νότιος πρώην Γιουγκοσλαυΐα».

Καλογεράκης Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δέν ὑπάρχει λοιπόν ἡ Βόρειος Ἤπειρος;

Leave a Reply