Δὲν μποροῦν νὰ φυλακίσουν ἕναν ὁλόκληρο λαό!!!

Τιμή μου νὰ μοῦ κάνῃ κατασταλτικὴ προσαγωγὴ τὸ αὐταρχικὸ κράτος τοῦ Σύριζα ἀποδεικνύοντας ἐμπράκτως τὸν φόβο του γιὰ τὴν λαϊκὴ ὀργὴ ποὺ ἔχει ξεσηκώση!!!

Εἶμαι καλά, καὶ ἐλεύθερη σωματικά, γιατί ἡ ψυχὴ δὲν φυλακίζεται σὲ κάγκελα…

Εὐχαριστῶ πολὺ ὅλους τους φίλους ποὺ μὲ ὑπεστήριξαν καὶ ἰδιαιτέρως τὸν φίλο καὶ δικηγόρο Δημήτρη Σαλαπάτα ποὺ διέκοψε τὴν ἑορταστική του ἔξοδο στὸν διπλανὸ Νομό, γιὰ νὰ ἔλθῃ στὸ κρατητήριο καὶ νὰ μοῦ συμπαρασταθῇ.

Δὲν μποροῦν νὰ φυλακίσουν ἕναν ὁλόκληρο λαό!!!
Δὲν μποροῦν νὰ παρουσιάσουν τὸ μαῦρο ὡς ἄσπρο!!!
Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς τρομάξουν κι ἂς ἔχουν μετρατρέψη τὸ Ἑλληνικὸ κράτος σὲ Συριζοκράτος!

Ἀντίθετα, ἐπέτυχαν νὰ ἑνώσουν ὅλους τους Ἕλληνες, νὰ βγάλουν στὴν ἐπιφάνεια τὰ πατριωτικά μας ἀντανακλαστικά, νὰ βαθύνῃ ἡ Ἐθνική μας Συνείδησις….

Εἴμαστε ἐλεύθεροι Δημοκράτες πολῖτες!!!
Ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ ἀκροδεξιοῦ, τοὐλάχιστον σὲ ἐμέναν δὲν κολλᾶ καὶ τὸ ξέρουν καλά. Αὐτοὶ ὅμως θὰ ζήσουν τὴν ὑπόλοιπο ζωή τους μὲ τὴν ῥετσινιὰ τοῦ προδότου!!!

Καλὴν Λευετερὰ Συνέλληνες! Τελειώνει ὁ χρόνος τους!!!

Λαπαθιώτου Κωνσταντίνα

(Visited 223 times, 1 visits today)
Leave a Reply