Πίσω ἀπὸ τὶς …μυρσίνες κρύβεται ὁ σοσιαλισμὸς

Πέραν ἀπὸ τὸ θέμα μὲ τὴν σύνταξη αὐτὸ ποὺ περνᾶ ἀπαρατήρητο εἶναι τὸ ποιὸς «νομοθέτησε» αὐτὴν τὴν σύνταξη.

Εἶναι ὁ γνωστὸς σοσιαλιστικός, σοσιαλιμπερὰλ τρόπος, ποὺ χρησιμοποιεῖται σὲ ὅλον τὸν κόσμο μὲ σκοπὸ νὰ ρυμουλκοῦν τὶς κοινωνίες στὰ νάματα τῆς κλίκας τῶν φιλελεδομαρξιστῶν.

Ἔτσι μὲ κάθε εἴδους παροχές, πρὸς τὸν «κόσμο τῆς τέχνης» καὶ τοῦ «πνεύματος», παροχὲς ποὺ πληρώνουν οἱ πληβεῖοι μὲ τοὺς φόρους τους, δημιουργοῦν τὸν «κόσμο τῆς τέχνης καὶ τοῦ πνεύματος», οἱ ὁποῖοι ὅταν δὲν ἀλληλογλείφονται κανοναρχοῦν τὰ Εὐαγγελία τῆς κλίκας, ὡς τὶς ἀπόλυτες ἀλήθειες.

Αὐτὸ τὸ παραμυθάκι τὸ ἔχουν βαπτίση δημοκρατία καὶ συνεχίζουν τὴν ἐπίθεση στοὺς ἀνυπόπτους ἀστοὺς καὶ σὲ ὅ,τι αὐτοὶ πιστεύουν.

Ἔτσι καὶ ἡ κυβέρνησις τοῦ ὀλετῆρος Σημίτου ἐνομοθέτησε τὴν σύνταξη στὴν χήρα τοῦ βαμμένου ἀριστεροῦ Λοΐζου καὶ ἔχουμε σὰν ἀποτέλεσμα τὸ Μυρσινάκι καὶ τὰ κατορθώματά του.

Οἱ εὐρωεκλογὲς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μήνυμα στὴν εὐρωκλίκα, πρέπει νὰ στείλουν ἕνα μήνυμα καὶ στὴν σύμμαχό τους κλίκα τῶν «καλλιτεχνῶν».

Μὴν ἐκπλήσσεσθε ἀπὸ τὸ ὅτι τὸν κίνδυνο τοῦ ἀκροδεξιοῦ καὶ τοῦ λαϊκιστοῦ τὸν χρησιμοποιοῦν ἐξ ἴσου τόσο ὁ Κυριάκος ὅσο καὶ τὸ Μυρσινάκι.
Ἴδιο κόμμα εἶναι, τὴν ἰδίαν ἀτζέντα ὑπηρετοῦν.

Μὴν κωλώνετε λοιπόν. Φορέστε τὶς ὕβρεις τους σὰν παράσημα τιμῆς.

«Ἕνας»

(Visited 151 times, 1 visits today)
Leave a Reply