Διατὶ πρέπει νὰ …ἀποκατασταθοῦν οἱ «ἀγωνιστές»!!!

Τὸ νὰ αὐτό-προσδιορίζεσαι ὡς …οὐδέτερον ἢ ἄφυλον εἶναι δικαίωμά σου.
Τὸ νὰ παύῃ ὅμως αὐτὸ νὰ συμβαίνῃ ὅταν ἀποφασίζῃς νὰ …«ἐκτεθῇς» στὴν πολιτικὴ καὶ νὰ …«μετουσιώνεσαι» σὲ …ἔμφυλο, τὸ λὲς καὶ ὑποκρισία, ἰδίως ἐὰν ἀντιλαμβάνεσαι πὼς ὡς …κοκκινουσκοφίτσα ὄχι ψήφους δὲν θὰ δῆς, ἀλλὰ οὔτε τὸ ὄνομά σου στὶς λίστες μὲ τοὺς ἀποτυχῶντες.

πηγὴ

Τὸ νὰ θεωρῇς τοὺς «ἀγῶνες» σου περὶ «ἀφύλου», «ὕψιστον ἔργον ζωῆς» καὶ νὰ τοὺς ὑπερασπίζεσαι, εἴπαμε πὼς εἶναι δικαίωμά σου. Μὰ τὸ νὰ τοὺς λησμονῇς, βγάζοντας τὸν ἑαυτόν σου ἀπὸ τὴν κοινότητά τους, ἐπισήμως πλέον, ἐφ’ ὅσον θὰ …τοὺς ὑπερασπίζεται (ἀν τὶ τοῦ «μᾶς»), ᾆμᾳ τῇ ἐντάξει σου σὲ ψηφοδέλτιο, τὸ λὲς καὶ κωλοτούμπα.
Διότι, ὡς γνωστόν, οἱ πραγματικοὶ ἰδεολόγοι οὐδέποτε συμβιβάζονται μὲ ἡμίμετρα καὶ μὲ συμβιβασμοὺς καὶ μὲ ὑποχωρήσεις. Παραμένουν, πείσμωνες, γραφικοὶ ὑπερασπιστὲς τῶν θέσεών τους, πληρώνοντας τὰ ἀνάλογα τιμήματα.
Ἤ λοιπόν, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου ἡ «ἰδεολογία» ἦταν σαθρὴ ἢ οὐδέποτε ὑπῆρξε ἰδεολογία.

πηγὴ

Τὸ νὰ κυκλοφορῇς μὲ στριγκάκια καὶ μὲ μισάνθρωπα συνθήματα, τὸ λὲς καὶ (ἂς ποῦμε, χάριν τοῦ διαλόγου) δικαίωμά σου…

Τὸ νὰ ἀπαιτῇς ὅμως, ξυρίζοντας τὸ μοῦσι, κόβοντας τὸ μαλλὶ καὶ φορῶντας γραβάτα, νὰ ἀρχίσουν νὰ σὲ σέβονται, ὅταν ἔως πρότινος προσέβαλες κάθε συνάνθρωπό σου ποὺ εἶχε ἀντίθετες ἀντιλήψεις, ἀπόψεις καὶ θέσεις μὲ ἐσέναν, ἢ γελοιοποιῶντας ἐθνικὰ σύμβολα, ἢ καὶ σκέτο θίγοντας, μὲ λόγια καὶ ἔργα, κάθε διαφορετική, ἀπὸ τὴν δική σου, ἐπιλογή, ἔως καὶ Φυσικὸ Νόμο, ἢ κάθε ἔθος καὶ κάθε ἦθος, τὸ λὲς καὶ θρασύτητα (γιὰ νὰ μὴν πῶ ἀνηθικότητα!!!).

Τὸ νὰ χαρακτηρίζῃς ὡς μισυγυνισμό, ἐλαφρᾷ τῇ καρδία, τὰ ἀμέτρητα ἀρνητικὰ σχόλια περὶ τῶν διαφόρων ἐμφανίσεών σου, τὸ λὲς καὶ γνήσιο …μισογυνισμό σου, ἐφ΄ ὅσον οἱ περισσότερο ἐκνευρισμένοι σχολιαστὲς αὐτῶν τῶν ἐμφανίσεών σου ἦσαν, κατὰ κύριον λόγο, θαυμαστὲς καὶ λάτρεις τοῦ ὡραίου φύλου, ἐνᾦ οἱ γυναῖκες, ποὺ τὸ ἔβλεπαν τὸ ἄφυλο νὰ κυκλοφορῇ, καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ (πραγματικοὶ) ὁμοφυλόφιλοι, ποὺ δὲν χαρτζηλικώνονται ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros, γιὰ νὰ προβάλουν τὶς προτιμήσεις τους, αἰσθάνονταν κι αἰσθάνονται βαθύτατατα προσβεβλημένοι ὡς ἄτομα.
Κοινῶς… τὸ νὰ «πετᾷς τὸ μπαλάκι» γιὰ τὶς δικές σου ἐπιλογὲς σὲ ἄλλους, ἐπιχειρῶντας καὶ νὰ ἀποποιηθῇς τὶς εὐθῦνες σου μὰ κυρίως, παραπλανῶντας καὶ παραπληροφορῶντας, νὰ ἐνσπείρῃς νέα ζιζάνια, τὸ λές, ἐκ τοῦ προχείρου, κωλοτούμπα (γιὰ νὰ μὴν πῶ κάτι χειρότερο…!!!).

Τὸ νὰ κυκλοφορῇς γιὰ ὅσο χρονικὸ διάστημα ἀπαιτεῖται πρὸ κειμένου νὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ νομομαγειρευτικῶς ἡ ἀτζέντα τῶν Rothschild-Soros καὶ στὴν χώρα μας, ποὺ μεταξὺ πολλῶν ἄλλων προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοποίησιν τῶν κοινωνιῶν παγκοσμίως…

Rothschild καί ΜΜΕ

Ἴδια ἀτζέντα ἀπὸ τὸν Soros ἔως τὸ …«Ποτάμι» τοῦ Μπόμπολα!!!

Τὸ λὲς καὶ …σύμπτωσιν. Τὸ νὰ μεταμορφώνεσαι ὅμως κατόπιν τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ νομομαγειρεύματος, σὲ κάτι πιὸ …ἔμφυλο, ξεπερνᾶ τὰ ὅρια τῶν συμπτώσεων καὶ περνᾶ στὸν χῶρο τῶν μεθοδεύσεων.
Ἤ ὄχι;

Τὸ νὰ ἀποφασίζῃς νὰ πολιτευθῇς, τέλος, ἐπίσης δικαίωμά σου εἶναι.
Τὸ νὰ ἀποφασίζῃς ὅμως νὰ πολιτευτῇς μὲ τὴν δούραινα, ποὺ ἀκόμη ἐλέγχεται γιὰ τὶς εὐθύνες της (ποινικὲς σαφῶς) καὶ τὶς ὀλιγωρίες της, ἀναφορικῶς μὲ τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ (ἐπισήμως) 125 νεκρούς, σὲ Μάνδρα καὶ Ἀνατολικὴ Ἀττική, τὸ λὲς καὶ ἐθελοτυφλία.

Τὸ γνωστὸ τζέησον-ἀντιγόνη ἐπέλεξε πρῶτα-πρῶτα φύλο γιὰ νὰ πολιτευθῇ καί, ἐν συνεχείᾳ, τὴν δούραινα.
Δικαίωμά του.
Ὡς γνωστὸν ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὑποψήφιοι δὲν κόβονται γιὰ τὴν …δόξα, ἀλλὰ γιὰ τὸ χρῆμα, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν λαμβάνειν (ἀναλόγως τῆς θέσεώς τους, καθὼς φυσικὰ καὶ τῶν συμμετοχῶν τους σὲ συμβούλια) τὸ κάτι τους.

Αναλυτικά οι μισθοί ανά θέση-κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ μέχρι τον καθορισμό με νέα κ.υ.α.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 4.275,00

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 3.206,25

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 4.275,00

ΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 3.420,00

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 2.565,00

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 2.137,50

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.710,00

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.282,50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ μέχρι τον καθορισμό με νέα κ.υ.α.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.125,00

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 900,00

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 720,00

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 540,00

Να σημειωθεί ότι μέχρι 31.12.15, η αντιμισθία των περιφερειαρχών και των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ήταν ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου (4.750 ευρώ), των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους ήταν ισόποση με το 80% των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων ήταν ισόποση με το 60%. Παράλληλα οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λάμβαναν το 40% αυτής.

πηγὴ

Πόσα θά λαμβάνουν οἱ περιφερειακοί σύμβουλοι; Ἄγνωστον τὸ ἀκριβὲς ποσόν, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ ὑποψιασθοῦμε.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πρέπει νὰ πληρώνονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ «νεοσωτῆρες» μας ἀπὸ τὸν ἱδρῶτα μας. Ἐὰν ἐπὶ πλέον τυγχάνουν καὶ κάποιας ἀναπηρίας (ἀληθοῦς ἢ …κατασκευασμένης!!!), τότε πληρώνονται ἀκόμη καλλίτερα!!!
Τί νομίζατε; Γιά τήν δόξα κόπτονται;

πηγὴ

Νά ὑποψιασθῶ λοιπόν πώς τό τζέησον – ἀντιγόνη μᾶς προέκυψε …«ἐθνοσωτήρ» ἤ νά σκεφθῶ πιό …πεζά καί νά ἀναρωτηθῶ γιά τίς ἀμοιβές πού διεκδικεῖ;
Ἐσεῖς νὰ μοῦ ἀνατήσετε.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Γιὰ δὲς πόσοι …χρήσιμοι ἀνεκαλύφθησαν ἀπὸ τὸ πουθενά.
(Ἔρευνα καὶ εἰκόνες ἀπὸ Τᾶσο Παπακώστα)

(Εἰκόνες κι ἔρευνα ἀπὸ Σίγμα)

Κάποιοι τοὺς ἀποκαλοῦν ὅλους αὐτούς, μὰ καὶ ἀρκετοὺς ἄλλους, ὡς ἐμμίσθους πράκτορες.
Ἐγὼ δὲν θὰ χρησιμοποιήσω τὸν συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, ἀλλὰ θὰ ζητήσω δημοσίως ἐξηγήσεις γιὰ τὶς κωλοτοῦμπες τους. Διότι ὅπως κι ἐὰν τὸ δοῦμε, οὐσιαστικὲς ὑποχωρήσεις στὶς πάγιες (ἐπισήμως) θέσεις τους εἶναι ἐμφανέστατες.

Καλὰ παιδιὰ πάντως… Ἀπὸ σπίτια ὅλα τους… Καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτά… Θὰ ἐπανέλθουμε συντόμως ἐπὶ τοῦ θέματος.

Πάντως ἐμεῖς εἴμαστε οἱ παρανοϊκοὶ συνωμοσιολόγοι, ὠς γνωστόν.

 

(Visited 199 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διατὶ πρέπει νὰ …ἀποκατασταθοῦν οἱ «ἀγωνιστές»!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιὰ ἕνα …«πέτσινο πλεονέκτημα» γίνονται ὅλα!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δέν κάνουν τά …ῥάσα τόν παπά; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply