Γιὰ ἕνα …«πέτσινο πλεονέκτημα» γίνονται ὅλα!!!

…γιὰ νὰ κάνουν τὶς βρώμικες, μὰ ἀποδοτικές, δουλειές.
…γιὰ νὰ κρύβουν ἀπὸ τὴν δημοσιότητα τοὺς ἀλέξηδες, τὶς ντοράκλες, τοὺς σαμαράδες, τοὺς βενιζέλους, τοὺς καραμανλῆδες καὶ τοὺς GAPάτους…
…γιὰ νὰ ἕλκουν ἐπάνω τους τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος καὶ νὰ μὴν βλέπουμε τοὺς πραγματικοὺς ἐγκληματίες…
…πού, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, λόγῳ «ἀσυλίας», ἀκόμη κι ἐὰν τοὺς δοῦμε, πάλι στὶς παραγραφές, στὶς ἀθωῴσεις καὶ στὶς χάρες θὰ πέσουμε.
Διαχρονικὸ καὶ διαρκὲς τὸ ἔγκλημα… 

Χρήσιμοι ποὺ εἶναι οἱ (κάθε λογῆς) …πετσίτες!!!

Σήμερα τὸν λὲν πετσίτη.
Ἐχθὲς τὸν ἔλεγαν παπασταύρου…
Προχθὲς πάχτες, πάσχους, μένιους, κοσκωτᾶδες γιὰ νὰ ἀποκρυβοῦν τὰ «σημαντικὰ» ὀνόματα (λαλιώτης, σημίτης, καραμανλῆς, παπαδρέου, GAPατος, σαμαρᾶς κλπ κλπ κλπ…!!!)
Εἶναι κι ἐκεῖνο τὸ …«καλημέρα» τοῦ ἑλλαδοκαφριστὰν ποὺ ἐγγυᾶτο τὶς ἐξελίξεις…

«Ὁ οἶκος σου Κοντόσταυλε
μακρόθεν ὁμοιάζει
Τρίκροτον ἐξ Ἀμερικῆς
ἐξ οὖ αὐτὸς πηγάζει…»

5 Φεβρουαρίου 1828. Οἱ πρῶτοι μας τραπεζίτες.

Βρωμιά, βρωμιά, βρωμιά…!!!

…τῶν ὁποίων τὰ ἀπόνερα καὶ τὰ ἀποτελέσματα διαπιστώνουμε σήμερα.

Σήμερα ἀνεκάλυψαν τὸν πετσίτη, ἐχθὲς τὴν ΝΟΒΑΡΤΙΣ, προχθὲς τὴν ΜΗΖΕΝΣ ἀλλὰ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν, δημοσιοκάφρων, δικαστικῶν καὶ πολικοκουδουνισμένων, ἔχει νὰ παρουσιάσῃ περισσότερα στοιχεία. Θὰ ποῦν, θὰ γράψουν, θὰ φθάσουν ἔως ἀκόμη καὶ τὶς δικαστικὲς αἴθουσες, γιὰ νὰ μᾶς προκύψῃ μετὰ μία πανηγυρικὴ ἀθώῳσις ὅλων τῶν μετεχόντων. Βλέπεις, ἀκόμη καὶ οἱ (φερόμενοι ὠς) ἀντιπολιτευόμενοι, τηροῦν τὴν ΟΜΕΡΤΑ…

Ζήτημα …τιμῆς ἦσαν οἱ «διαπραγματεύσεις»!!!

Φαινόμενα «παπαχριστοπούλου»…

Τὸ πολύ-πολὺ κάποιο κορόιδο νὰ πληρώσῃ, ἐπ΄ ἀμοιβῇ βεβαίως-βεβαίως, γιὰ νὰ ἡρεμήσουν τὰ πνεύματα.
Βλέπετε ἡ συμμορίας τῶν 300  πρέπει νὰ παραμείνῃ μονίμως στὸ ἀπυρόβλητον.

Πέραν κάποιων «πυροτεχνημάτων», κάποιων καλοχρηματοδοτουμένων ἐπιτροπῶν καὶ κάποιων δικαστικῶν παραστάσεων, μονίμως προκύπτουν ἀπὸ ἀθωώσεις καὶ παραγραφὲς ἔως καὶ προεδρικὲς (ἢ ὑπουργικὲς) …χάρες. Μάλιστα γιὰ πολλοὺς ἐκ τῶν μετεχόντων τῆς συμμορίας ἐπιφυλλάσσεται, ὄταν θὰ ἔχη …ξεχασθῆ τὸ ὄνομά τους, μία ἀξιοπρεπὴς καὶ καλοπληρωμένη θέσις, γιὰ νὰ ἀποζημιωθοῦν γιὰ τὶς ταλαιπωρίες τους.

Λογικό… Ἐφ΄ ὄσον ἔχει προστατευθῆ ὁ φερόμενος ὡς κεντρικὸς ἐγκέφαλος, τὸ πολύ-πολύ, νὰ πληρώσουν» κάτι ψιλά, μερικοὶ ἄκηδες τοῦ κόσμου μας.
Καὶ μετὰ ὅλα καλὰ ἔως νὰ ἔλθῃ ὁ ἐπόμενος, γιὰ νὰ ἐπαναληφθοῦν τὰ γεγονότα.
Τόσο ἁπλᾶ…
Φυσικὰ πράγματα.

Ἀλήθεια… Ὑπάρχει ἀκόμη κάποιος πού ἐλπίζει ἤ πού πιστεύει πώς αὐτό τό σίχαμα κράτος θά καταφέρη νά αὐτοθεραπευθῇ;
Ἐὰν ναί, νὰ μὴν τὸν ξυπνήσετε.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὸ «πέτσινο πλεονέκτημα» ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι μία βιτρινούλα. Πέφτει αὐτή, ἀλλὰ ἀμέτρητες πρόθυμες ἀναμένουν νὰ τὴν ἀντικαταστησουν. Ἡ κάθε «βιτρίνα» ὄμως ἔχει καὶ τὰ ὀφέλη της, μὲ ἀποτέλεσμα ἔνας …σκοτωμός, γιὰ τὸ ποιὸς θὰ πρωτοπαίξη τὴν «βιτρίνα»  νὰ γίνεται κάθε φορά.
Ἂς μὴν σκοτιζόμεθα γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ «βιτρίνα» λοιπόν, παρὰ μόνον γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτές.

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθῆ, θὰ ἐπαναλάβω:
ἡ δουλειὰ τῶν (φερομένων ὡς) πολιτικῶν, κυβερνήσεων, δικαστικῶν, δημοσιοκάφρων, κομμάτων καὶ διαφόρων χειροκροτητῶν εἶναι ἡ ἐξῆς: νὰ καλοτρώγουν, νὰ καλοπίνουν, νὰ (λεηλατοῦν ψίχουλα ἀναλογικῶς), πρὸ κειμένου νὰ ἐμφανίζονται ὡς (πολλαπλῶν ἐπιπέδων καὶ βαθμῶν ἀσφαλείας) «βιτρίνες» καὶ νὰ ἀποκρύβεται ὁ πραγματικὸς τοκογλύφος ποὺ δικτατορεύει τὸν πλανήτη.
Τελικῶς τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι κατ’ ἐπέκτασιν τὸ χρῆμα, διότι τὸ χρῆμα ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνη μέσον. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἐξουσία, ἡ ὁποία ἀσκεῖται μὲ ὅλα τὰ προσχήματα, τὶς ἐτικέττες, τὰ «πολιτεύματα», ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα τὸ χρῆμα χρησιμοποιεῖται μόνον γιὰ νὰ συντηρῶνται ὅλοι ἐκείνοι οἱ στρατοὶ προθύμων βιτρινῶν. Ἐὰν λοιπὸν μᾶς δείχνουν πετσίτες, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς οἱ τσίπρες τελείωσαν, ἀλλὰ οὐχὶ τὸ σύστημα ποὺ τοὺς ἀνέδειξε. Θὰ ἔλθουν ἄλλοι κι ἄλλοι καὶ πάρα πολλοὶ ἀκόμη, μὲ διάφορα ὀνόματα καὶ «ἰδεολογίες», ὄχι βεβαίως γιὰ νὰ μᾶς σώσουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν. Ἐμεῖς ἴσως νὰ ἀγνοοῦμε τοὺς λόγους, ἀλλὰ αὐτοὶ τοὺς γνωρίζουν σὲ βάθος.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply