Ὤρα νὰ ὑπάρξῃ ὁ «Ἐθνικὸς Ὄρκος» μας…

Ἂς ἀποφασίσουμε, τελικῶς, τί θὰ γράφη, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον θὰ ὑπάρχη, ὁ δικός μας «Ἐθνικὸς Ὅρκος».

Κάποτε πρέπει νὰ ἀρχίσουν οἱ πολιτικοὶ νὰ ἀφουγκράζονται τοὺς Ἕλληνες μὰ κυρίως νὰ τοὺς σέβονται καὶ παράλληλα οἱ Ἕλληνες νὰ μποῦν στὴν διαδικασία νὰ ἀντιληφθοῦν μέσα τοὺς τί ἐπιδιώκουν, τί θέλουν, τί ἐπιθυμοῦν ἀπὸ ἐτούτην τὴν ῥημάδα χώρα ποὺ γεννήθηκαν καὶ ζοῦν.

Τήν θέλουν τήν χώρα νά λειτουργῇ στόν αὐτόματο βολεύοντας ἡμετέρους ἢ ξεριζώνοντάς τους;
Οἱ πολιτικές τους ἡγεσίες νὰ εἶναι μαθηματικά βέβαιο ὅτι θὰ εἶναι ὑποτακτικές;
Τήν θέλουν μέσα σέ μία Ἡνωμένη Εὐρώπη, ποὺ μόνον ἡνωμένη δὲν εἶναι ἤ τήν θέλουν ἔξω;
Τήν θέλουν ἔξω ἀπό τό εὐρῶ, ἤ μήπως τήν θέλουν μέσα στό εὐρῶ;

Ἔχουν σκοπό νά ὑπερασπισθοῦν τά σύνορά τους;
Τούς ἐνοχλεῖ τό ἐάν τό προσφυγικὸ/μεταναστευτικό με
τατρέψῃ τήν χώρα σέ μίαν 20ετία σέ …μουσουλμανική, ἢ διόλου τοὺς ἐνδιαφέρει;
Τοὺς ἐνδιαφέρει νὰ πάρουν τὴν Πόλη, τὰ Σκόπια, τήν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὰ κατεχόμενα στὴν Κύπρο πίσω καὶ δὲν ξέρω τί ἀφήνω ἢ τοὺς ἐνδιαφέρει ἁπλῶς νὰ κρατήσουν, γιὰ παράδειγμα, μόνον τήν Πελοπόννησο;

Τέλος πάντων, τί σκατὰ θέλουν αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες;

Ἔβαλα μέσα ὅλα τὰ σενάρια, ἀκραῖα καὶ μὴ ἐπίτηδες.

Μόλις ἀντιληφθοῦμε τί σκατὰ θέλουμε καὶ βγάλουμε ἄκρη σὰν ἔθνος, γιὰ τὸ τί θέλουμε, τότε ἂς δημιουργήσουμε τὸν δικό μας Ἐθνικὸ Ὅρκο καὶ τότε θὰ δεῖτε πὼς ὅλα θὰ ἀλλάξουν μονομιᾶς, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχῃ νόμος ἔτσι ὥστε ὁποιοσδήποτε πρωθυπουργὸς ἐκλεγῆ νὰ μὴν παρεκλίνῃ στὸ ἐλάχιστο ἀπὸ ὅσα θὰ λέη ὁ δικός μας Ἐθνικὸς Ὅρκος!

Ὁ «Ἐθνικὸς Ὅρκος» τῶν Τούρκων

Ὁ ἐπίσημος χάρτης τῶν Τούρκων, ποὺ ἀφορᾶ στὸν «Ἐθνικὸ Ὅρκο» τους:

Ὁ ἐπίσημος.

Ἦταν 28 Ἰανουαρίου 1920 ὅταν ὁ Μουσταφᾶ Κεμὰλ διῳργάνωσε τὸ Συνέδριο τοῦ Ἐρζεροὺμ ὅπως ἐπίσης τὸ Συνέδριο τῆς Σεβαστείας ὅπου καὶ ὁριστικοποιήθηκε ὁ λεγόμενος καὶ Ἐθνικὸς Ὅρκος τῶν Τούρκων!

Προηγήθηκε τὸ 1919 ἡ ἔναρξις τοῦ (σύμφωνα μὲ τοὺς ἴδιους) «τουρκικοῦ ἀπελευθερωτικοῦ πολέμου» (1919 – 1922) ποὺ ἐταὐτίσθη ἄῤῥήκτως μὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, μιᾶς καὶ ξεκίνησε μὲ τὴν ἄπελευθερωση τῆς Σμύρνης καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸ 1922 μὲ τὴν καταστροφή της!

Στὰ συνέδρια ποὺ τότε ὁ Μουσταφᾶ Κεμὰλ διῳργάνωσε ἐξησφάλισε τὴν ὑποστήριξη τῶν Κούρδων ποὺ συμμετεῖχαν ἐνεργὰ καὶ στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Τὴν ἴδια περίοδο ὁ Κεμὰλ ἦταν σὲ συζητήσεις καὶ μὲ τοὺς Μπολσεβίκους ἀφοῦ εἶχε προηγηθῆ ἡ δική μας συμμετοχὴ στὴν Ἐκστρατεία τῆς Κριμαίας ποὺ τὸ 1919 ἡ Γαλλία, σὰν ἡγετικὸ μέλος τῆς ΑΝΤΑΝΤ, ὀργάνωσε καὶ ἡγήθηκε.

Ὁ Ἐθνικὸς Ὅρκος τῶν Τούρκων ἀνεκοινώθη στὴν κοινὴ γνώμη στὶς 17 Φεβρουαρίου 1920 καὶ τὰ ὅσα τότε ἀνέφερε συνεχίζουν γιὰ τὴν Τουρκία νὰ ἰσχύουν ἀκόμη καὶ σήμερα:

Οἱ ὄροι τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικοῦ ὅρκου εἶναι:

  1. Τὸ μέλλον τῶν περιοχῶν ποὺ κατοικοῦντο ἀπὸ Ἄραβες κατὰ πλειοψηφία, τὴν στιγμὴ τῆς ὑπογραφῆς τῆς Ἀνακωχῆς τοῦ Μούδρου, θὰ καθορισθῆ μὲ δημοψήφισμα. Ὅι περιοχὲς οἱ ὁποῖες δὲν εὑρίσκονταν ὑπὸ τὴν κατοχὴ τῶν συμμάχων τὴν περίοδο τῆς ὑπογραφῆς τῆς ἐκεχειρίας καὶ εἶχαν τουρκικὴ-μουσουλμανικὴ πλειοψηφία ἀποτελοῦν τὴν πατρίδα τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους.
  2. Τὸ μέλλον τῶν περιοχῶν τοῦ Κᾶρς, Ἀρνταχᾶν καὶ Βατοῦμ θὰ καθορισθῆ μὲ δημοψήφισμα.
  3. Τὸ καθεστὼς τῆς περιοχῆς τῆς Δυτικῆς Θράκης θὰ καθορισθῆ μὲ τὴν ψῆφο τῶν κατοίκων της.
  4. Θὰ πρέπει νὰ ἐξασφαλισθῆ ἡ ἀσφάλεια τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ τῆς θαλάσσης τοῦ Μαρμαρᾶ. Τὸ καθεστὼς ἐλευθέρας διακινήσεως προϊόντων καθὼς οἱ μεταφορὲς μέσῳ τῶν Στενῶν του Βοσπόρου καὶ τῶν Δαρδανελίων θὰ καθορισθῆ μεταξὺ τῆς Τουρκίας καὶ τῶν ἄλλων ἐνδιαφερομένων κρατῶν.
  5. Τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων θὰ ἐξασφαλισθοῦν μὲ βάση τὴν ἀμοιβαιότητα τῶν δικαιωμάτων τῶν μουσουλμανικῶν μειονοτήτων στὶς γειτονικὲς χῶρες.
  6. Μὲ στόχο τὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας σὲ κάθε ἐπίπεδο θὰ πρέπη νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀνεξαρτησία της, κάτι ποὺ θὰ ἐπιτευχθῆ μὲ τὴν ἄρση κάθε ἐμποδίου στὸ οἰκονομικό, πολιτικὸ καὶ δικαϊκὸ πεδίο.

Ὁ χάρτης ποὺ «συνοδεύει» τὸν ἐθνικό τους ὅρκο περιλαμβάνει τὰ νησιὰ τοῦ βορείου Αἰγαίου καὶ τὰ Δωδεκάνησα, τὴν δυτικὴ Θρᾴκη μέχρι τὸν Νέστο ποταμό, τὴν Κύπρο, τὴν Ἀντιόχεια, τὸ Χαλέπι, τὴν Τζαραμπλοῦς, τὴν Ντὲρ ἂλ Ζόρ, τὴν Μοσούλη, τὸ Κιρκοῦκ καὶ τὴν Σουλεϊμανγία.

Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης ποὺ ἠκολούθησε στὶς 24 Ἰουλίου 1923 καὶ ὑπέγραψε ὁ Μουσταφᾶ Κεμὰλ μὲ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ὑπὸ τὶς εὐλογίες τῶν τότε Μεγάλων Δυνάμεων οὐσιαστικὰ «κατεπάτησε» τὸν ἐθνικὸ ὅρκο τῶν Τούρκων ὅσον ἀφορᾶ ατὰ σύνορα ποὺ αὐτὸς τότε ἐπέβαλε, μὲ συνέπεια σήμερα ὁ Ἐρντογὰν ἀφ’ ἑνὸς νὰ τὸν ἐπικαλεῖται καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ θεωρῇ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης ὡς μία συνθήκη οὐσιαστικὰ ἄκυρο καὶ ὡς …ἀδιανόητο νὰ ἰσχύῃ μετὰ ἀπὸ 100 χρόνια!

Συμπερᾶς Λουκᾶς

Ὑστερόγραφον:
Ὅσοι θεωροῦν ὅτι ὁ Ἐρντογᾶν μπλοφάρει λέγοντάς μας…: «θὰ ῥίξουμε τοὺς Ἕλληνες στὴν θάλασσα» καθὼς καὶ γιὰ τὰ «σύνορά τῆς καρδιᾶς του» καλὸ εἶναι νὰ διδαχθοῦν ἀπὸ τὴν Ἱστορία τὴν ὁποία λίαν συντόμως θὰ πρέπη νὰ ξανὰ μελετήσουμε ἀλλὰ καὶ νὰ πολεμήσουμε γι’ αὐτήν!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὤρα νὰ ὑπάρξῃ ὁ «Ἐθνικὸς Ὄρκος» μας…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔγκλημα ἐν ἐξελίξει | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply