Χρειάζομαι κι ἄλλα ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα (πραγματικὸ) ἄσυλο…

Χρειάζομαι κι ἐγὼ ἄσυλο.
Γιὰ τὶς ἰδέες μου, γιὰ τὰ ὄνειρά μου καὶ γιὰ τοὺς σκοπούς μου.
Ὅμως τελικῶς κατήντησα νὰ τὰ κρύβω ὅλα αὐτά, γιὰ τὸν φόβο ὄχι τόσο τῆς φιμώσεως, ὅσο τῆς ἐκδικήσεως.

Χρειάζομαι νόμους τέτοιους ποὺ θὰ μοῦ διασφαλίζουν τὸ ἐλευθέρως ἐκφράζεσθαι καὶ διακινεῖσθαι, δίχως τὸν …μπαμπούλα τῆς ὀρθοπολιτικῆς βλακείας γύρω μου νὰ μὲ ἀπειλῇ, δίχως νὰ προέχῃ τὸ δικαίωμα τοῦ τοκογλύφου, ποὺ ἀσκεῖται εἰς βάρος ἀκόμη καὶ τῆς ἐπιβιώσεώς μου, δίχως νὰ μοῦ κουνᾷ τὸ δάκτυλο κοροϊδευτικὰ ἡ (φερομένη ὡς) βο(υ)λευτικὴ ἀσυλία.
Ἀλλὰ στὸ Ἑλλαδοκαφριστᾶν τῆς βλακείας, τῆς ἀσυνειδησίας καὶ τῆς ἀσυδοσίας αὐτὰ εἶναι ἐπικίνδυνα πράγματα.
Συνεπῶς ἂς μὴν ἐλπίζω.

Χρειάζομαι κι ἐγὼ νὰ ἀπολαμβάνω δικαιώματα, πέραν τῶν ὑποχρεώσεων. Ὅμως στὸ βασίλειο τῶν σιωνιστικῶν μορφωμάτων, ὅπου μόνον οἱ ἐκπρόσωποι καὶ οἱ χειροκροτητὲς τῶν τοκογλύφων ἔχουν δικαιώματα, αὐτὰ εἶναι …ὄνειρα -καλὴν ὥρα- θερινῆς νυκτός.
Καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα λοιπὸν καλλίτερα εἶναι νὰ παύσω νὰ ἐλπίζω…

Χρειάζομαι κι ἐγὼ προστασία ἐκ τῆς (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνης, ποὺ τὴν ἀπολαμβάνουν πλήρως καὶ ἀπολύτως μόνον οἱ σαπροφυτικοὶ μηχανισμοὶ τῆς διαπλοκῆς, ἐνᾦ γιὰ ἐμέναν, μὰ καὶ τὸν κάθε ἄλλον χαχόλο τοῦ κόσμου μας, ἀκόμη κι ἐὰν κάποια ψίχουλα δικαιοσύνης, κατὰ …λάθος, μοῦ ἐπιτραποῦν, θεωρητικῶς, ἐμπράκτως οὐδέποτε θὰ τὰ γευθῶ, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ θὰ …ἐνοχλοῦν κάποιον ἢ κάτι ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα…
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς κι ἐδῶ ἐὰν τολμήσω νὰ ἐλπίζω, ἁπλῶς θὰ προσφέρω κι ἄλλον χρόνο καὶ χῶρο στὴν ἀθλιότητα νὰ ἐπεκταθῇ…

Χρειάζομαι πολλά, μὰ πρῶτα καὶ κύρια χρειάζομαι νὰ ἀσκῶ ἐλευθέρως τὸ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) αὐτονόητον ἀνθρώπινον δικαίωμα προσβάσεως σὲ κάθε μορφὴ γνώσεως καὶ πληροφορίας, ποὺ ἐσκεμμένως ἀποκρύπτεται ἀπὸ τὴν συμμορία τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας, γιὰ νὰ μὴν προσεγγισθῇ ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα.
Φροῦδες ἐλπίδες κι ἐδῶ, ὡς γνωστόν…

Χρειάζομαι δική μου ταὐτότητα, δικές μου (κυριολεκτικῶς) κυβερνήσεις καὶ δικό μου ζωτικὸ χῶρο. Ὅμως διαπιστώνω πὼς ὅλα αὐτὰ ἦσαν καὶ παραμένουν μυθεύματα δίχως οὐσία, ποὺ ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς χρησιμοποιῶνται πάντα εἰς βάρος μου, γιὰ νὰ μὲ ἐξουδετερώσουν καὶ νὰ μὲ γενοκτονήσουν μὲ …«νομοτύπους» τρόπους.

Χρειάζομαι νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ ἐμμονὲς καὶ ἀπὸ δοξασίες, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθῶ ἀπὸ τὶς σκιὲς ποὺ μοῦ περιορίζουν τὸ Φῶς τῆς Ἀληθείας.
Ὅμως γιὰ νὰ συμβῇ τοῦτο ἀπαιτεῖται, τελικῶς, κάτι σὰν …ἀναγέννησις!!!

Χρειάζομαι ἴσες εὐκαιρίες, ἴσα δικαιώματα καί, κυρίως Ἀρχές, Ὅρια καὶ Ἀξίες.
Μὰ γιὰ νὰ μπορέσω νὰ τὰ ἀποκτήσω πρέπει νὰ …μηδενίσω τὰ πάντα, ἐφ΄ ὅσον, οὔτως ἢ ἄλλως, μόνον οἱ ἐπανεκκινήσεις διασφαλίζουν τὶς προϋποθέσεις ὅλων αὐτῶν.
Καὶ ἀκριβῶς σὲ αὐτὸ ὀφείλω πλέον νὰ ἑστιάσω.

Χρειάζομαι πολλά.
Μὰ ἕνα ἀντιλαμβάνομαι πλέον… Ἐὰν δὲν ἀποφασίζω μόνη μου, κάθε στιγμή, μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους νὰ τὰ διεκδικήσω καὶ νὰ τὰ ξανά-κερδίσω, οὐδέποτε κάποιος θὰ μοῦ τὰ χαρίσῃ, διότι ἔως τώρα ἤμουν τὸ …καλὸ καὶ ὑπάκουο μαζανθρωπίδιον.

Φιλονόη

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply