Ὑπερασπιστὲς τῆς Κύπρου

Ὁ Ἀνθυπολοχαγὸς (ΜΧ) Λαμπασκῆς τοῦ 70 ΤΜΧ (δεξιὰ) μὲ τοὺς ἄνδρες του, ποὺ εἶχαν ναρκοθετήση τὸ συγκεκριμένο μονοπάτι στὸ Κυπαρισσόβουνο, ὅπου ἔπεσαν μέσα τὰ τουρκικὰ ἅρματα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ παρελήφθη ἄθικτο καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ μὲ πλήρωμα ἀργότερα τοὺς Δρόσο, Κριθάρη, Τούντα, Ἀποστόλου καὶ Κουδουνᾶ, μπῆκε ἀνάμεσα στὴν τουρκικὴ διάταξη ἁρμάτων κι ἐκτύπησε τοὐλάχιστον 5 ἅρματα.

Ἀριστερὰ ὁ στρατιώτης Ἀβραὰμ σχεδὸν 18 ἐτῶν ποὺ λίγα λεπτὰ μετὰ τὴν φωτογραφία σκοτώθηκε ἀπὸ ἐκπυρσοκρότηση τοῦ πυροβόλου τῶν 0.50″ τοῦ κατεστραμμένου ἅρματος κατὰ τὴν μεταφορὰ τῶν πυρομαχικῶν του στὸ ἄλλο ἅρμα.

Παρελήφθησαν τὸ Μ-47 καὶ τὸ Μ-113 (ποὺ ἀργότερα χρησιμοποίησε ὁ Ἴλαρχος Χαραλάμπους) ποὺ ἦσαν ἄθικτα καὶ ἐγκατελήφθησαν τὸ Μ-47 τῆς φωτογραφίας, ποὺ ἀργότερα οἱ Τοῦρκοι τὸ ἔκαναν κάτι σὰν μνημεῖο καὶ ἕνα ἕνα Μ-113 ποὺ έκτυπήθη καιρίως ἀπὸ ἀντιαρματικό της Ε.Φ..

Βέβαια εὑρέθη ἀργότερα καὶ κάποιος δῆθεν βετεράνος τοῦ 1974 (ἐγὼ γνωρίζω ὅτι ἦταν λιποτάκτης) ποὺ ἐμφανιζόμενος ὡς «τουρκοφᾶγος» στὸ FB ἀναφέρει ὅτι αὐτὸς ἀκινητοποίησε μαζὺ μὲ τὸν γαμβρό του μὲ …κουβέρτες τὰ ἅρματα! Καὶ οἱ ἀμαθεῖς ποὺ τὸν διαβάζουν μένουν μὲ τὸ στόμα ἀνοικτὸ καὶ τὸν …θαυμάζουν!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply