Ὡραία μᾶς ἀποκοιμίζουν μὲ τὴν «προσφυγικὴ» προπαγάνδα

Γράφει ὁ Δημήτρης Τσίκας:

Κλάψατε ἀρκετά μέ τήν φωτογραφία τοῦ  «νεκροῦ παιδιοῦ» πού ἔπαιξε σέ ὅλα τά ἀριστερά Μ.Μ.Ε.;
Σᾶς ἔχω εὐχάριστα νέα… Ἀνεστήθη!!!

Ἡ ἐπίκλησις στὸ συναίσθημα καὶ ἡ χρῆσις μικρῶν παιδιῶν εἶναι ὁ δοκιμασμένος τρόπος νὰ ταΐσῃς προπαγάνδα τὸ πόπολο.
Πιάνει πάντα στοὺς ἠλιθίους…

Αὐτὸ ποὺ προσπαθῶ νὰ περάσω -ὅπως καὶ ὅποιος ἄλλος ἐπιχειρεῖ τὸ ἴδιο- εἶναι νὰ ἀνοίγουμε τὰ μάτια τῶν ἀδαῶν, ἀγαθοβιόληδων καὶ λοιπῶν ποὺ πέφτουν θύματα τῆς ἀριστερᾶς προπαγάνδας, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως ἐπιτυγχάνουν νὰ ἐλέγχουν καὶ τὸν κάθε ἀνόητο πού, στὴν προσπάθεια νὰ τὸ «παίξῃ» προοδευτικός, προάγει καὶ διαιωνίζει τὴν προπαγάνδα τῶν ἀριστερῶν.

Δὲν χρειαζόμεθα μερικὰ ἀκόμη διαπιστευτήρια γιὰ νὰ πείσουμε ὅτι αὐτὸ συμβαίνει ἀφοῦ ἔχει πραγματοποιηθῆ ἢδη ἅλωσις ἀπὸ τοὺς ἀριστεροὺς καὶ ἡ Ἑλλὰς ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὶς τακτικές τους. Κατάφεραν νὰ περάσουν ἑκατομμύρια παρανόμους ἐποικιστὲς μέσα στὴν Ἑλλάδα δείχνοντας πέντε σκηνοθετημένες φωτογραφίες, ποὺ τὶς κατάπιναν τὰ χαϊβάνια ἀμάσσητες καὶ ἀφοῦ συμφωνοῦσαν μὲ τὴν δῆθεν «φρίκη» ποὺ παρουσίαζαν, συμφωνοῦσαν μὲ κάθε Μ.Κ.Ο. ποὺ πήγαινε νὰ τοὺς σώσῃ.

Ἐὰν ὑπῆρχε ἔστω καὶ λίγο μυαλό νὰ καταλάβουν οἱ «εὐαίσθητοι» ὁτι δὲν ὑπάρχει ἐξαθλιωμένος «μετανάστης» μὲ iPhone, ὁ ὁποῖος καὶ πετᾶ τὸ φαγητὸ ποὺ πληρώνουμε ἐμεῖς σὰν ἠλίθιοι, τότε θὰ εἶχαν εὑρεθῆ τοὐλάχιστον μερικοὶ νὰ κάνουν κάτι γιὰ νὰ σταματήσουν μὲ ὅποιονδήποτε τρόπο τὴν ἀνήκουστο ἀπόβαση τριτοκοσμικῶν πληθυσμῶν στὴν χώρα μας, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἐρωτηθήκαμε καὶ οὐδεὶς τὸ ἔθεσε μὲ τὴν ψῆφο του σὰν ὅρο ὅταν πῆγε νὰ ψηφίσῃ αὐτὸ τὸ πρᾶμα ποὺ ἔβγαλαν γιὰ πρωθυπουργό.

Πατεράκης Ἀναστάσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Ὡραία μᾶς ἀποκοιμίζουν μὲ τὴν «προσφυγικὴ» προπαγάνδα

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *