Δὲν εἶναι νὰ ἀφήνῃς ἀμολητοὺς τοὺς βαρβιτσιώτηδες…

Ἐγὼ θεὸς ἤ ἀδέκαστος κριτὴς δὲν εἶμαι.
Ἔχω καὶ προκαταλήψεις καὶ ἀγάπες καὶ μίση… Ἄνθρωπος εἶμαι. Οὔτε καλόγηρος στὸ Ἅγιον Ὅρος, οὔτε λελὲς (ἂν ἤθελα νὰ γίνω καλὸς ἄνθρωπος θὰ γινόμουν καλόγηρος κι ὄχι παληανθρωπᾶκος φιλελέφτ…. Μεταξύ μας).

Παρηκολούθησα τὴν δήλωση Βαρβιτσιώτου, ἡ ὁποία βέβαια δὲν εἶναι ἀκριβῶς ὅπως παρουσιάζεται.
Αὐτὸ ποὺ εἶπε αὐτὸ τὸ φρικιὸ εἶναι ἀπολύτως κατανοητό…
Εἶπε δηλαδὴ ἐν ὀλίγοις, «ξέρω ὅτι εἶναι βάρος νὰ φιλοξενῶνται λαθρομετανάστες στοὺς δήμους, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ κάποιοι δήμαρχοι νὰ ἑξαιρεθοῦν καὶ ἡ κεντρικὴ ἐξουσία ἔχει τρόπους νὰ ἐπιβάλῃ τὴν θέλησή της».

Μὲ ἀλλὰ λόγια ἐζήτησε ἀπὸ ὅλους νὰ ἀναλάβουν τὸ βάρος τῆς καταστάσεως.

Τὸ καταλαβαίνω, ἐπειδὴ ὅμως ὅπως εἶπα δὲν εἶμαι καλόγηρος…
…ξεσκίστε αὐτὸ τὸ πολιτικὸ φρικιὸ ὅπου τὸ εὕρετεε, παραμορφώσατε τὰ λεχθέντα του….
Μπορεῖ αὐτὸ νὰ μὴν εἶναι δίκαιον γιὰ τὴν ψυχούλα σας, εἶναι ὅμως δίκαιον γιὰ τὸ ἔθνος.

Ὅ,τι κάνει κακὸ στοὺς Βαρβιτσιώτηδες εἶναι καλὸ γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὸ ἔθνος.

Ξεσκίστε τον!!!

«Ἕνας»

 

(Visited 258 times, 1 visits today)
One thought on “Δὲν εἶναι νὰ ἀφήνῃς ἀμολητοὺς τοὺς βαρβιτσιώτηδες…

  1. Δὲν φταίει αὐτός! Φταῖνε ὅλοι ὅσοι τὸν ἐξέλεξαν καὶ κατ’ἐπέκαταση ὅλοι ὅσοι ἀνέχονται τὸ ἰδιόμορφο πολιτικὸ καθεστὼς τῆς Ἑλλάδος: Κληρονομικὴ Δημοκρατία.

Leave a Reply