Ὑπομονὴ καὶ …δὲν θὰ μᾶς σώσουν!!!

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1974 ἤμουν 13 ἐτῶν καὶ κάτι μηνῶν.
Τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2019 εἶμαι 58 ἐτῶν καὶ κάτι μηνῶν.

Τὸ 1974 εἶχα εὐαισθητοποιηθῆ μὲ τὸ Κυπριακὸ καὶ παρακολουθοῦσα (ὅτι μποροῦσα νὰ καταλάβω δηλαδὴ) καὶ ἔνοιωθα ἱκανοποίηση ἀπὸ τὰ ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ.

Τὰ χρόνια περνοῦσαν καὶ σὲ κάποιαν στιγμὴ ἀντελήφθην καὶ ἐγὼ ὅτι τὰ ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ εἶχαν… καμμία ἀπολύτως ἀξία.
Μετὰ ἄρχισα νὰ διαβάζω ἱστορία (εἰδικὰ μετὰ τὶς σπουδὲς) καὶ στάθηκα γιὰ χρόνια στὴν κρίση τῶν πυραύλων τῆς Κουβὰς τοῦ 1962, ἀλλὰ καὶ στὴν κρίση τοῦ 1938.

Ἀπὸ μετάφραση μελέτησα στὰ 35 μου Θουκυδιδη καὶ ἐδῶ καὶ 10 χρόνια τοὐλάχιστον μελετῶ Κονδύλη.
Ἔτσι μένω μ@λάκας μὲ ὅλους αὐτούς, ποὺ πανηγυρίζουν τὶς πρόσφατες παπαρολογίες τοῦ συμβουλίου τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.

Συνεχίσθε ἀπρόσκοπτα ὅ,τι κάνατε καὶ καλὰ Χριστούγεννα.

Οἱ γνῶμες διχάζονται γιὰ τὴν ὕπαρξη ἢ ὄχι τοῦ θεοῦ.
Ἐὰν παρ’ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχῃ καὶ εἶναι φιλεύσπλαχνος ὅπως φημολογεῖται ….. ἂς σᾶς συγχωρήςῇ
Παιδιὰ μὴν ἀνησυχεῖτε…..

Πρῶτα νὰ φύγῃ λοιπὸν ὁ Φαγιὲζ Ἂλ Σαράτζ καὶ μετὰ βλέπουμε.
Ὅταν εἰσέλθῃ στὴν Τρίπολη ὁ Χάφταρ μὲ τοὺς ἀρίστους του θὰ ἔχουμε πάλι κανονικότητα.

Ὑβρίδιον Ἕλληνος Κανάρη μὲ Μιαούλη.
Ἡ Ἑλλὰς πλέον ἔχει λύσεις στὴν ἀντιπαράθεσή της μὲ τὴν Τουρκία.
Ὁ θεὸς νὰ μᾶς εὐλογῇ…

Ἕλλην τελικῶς σήμερα εἶναι ἐκεῖνο τὸ χαμένο ροῦχο, ποὺ ἀφοῦ γιὰ χρόνια ἐναπόθετε τὶς ἐλπίδες του στὸν ξεδοντιάρη Γκῦ Φερχόφσταντ καὶ στὰ ἀλλὰ εὐρωτομάρια, ἀπὸ τὴν προηγουμένη ἑβδομάδα στηρίζει τὶς ἐλπίδες του σὲ κάποιον φύλαρχο τῆς Λιβύης μὲ τὸ σέξυ ὄνομα Χάφταρ.

Αὐτὸ τὸ χαμένο ὑποκείμενο δὲν ἀξίζει νὰ ζῇ ἐλεύθερο, ἀλλὰ μὲ βούρδουλα καὶ ξυλοκόπημα καθημερινῶς.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply