Ὥρα νὰ παύσουμε νὰ εἴμαστε …θεατὲς στὴν αὐλή μας!!!

Σχετικὰ μὲ τὴν μυστικὴ ἄφιξη τοῦ Χαφτὰρ στὴν χώρα μας, καταθέτω τὴν γνώμη μου ποὺ διετύπωσα ἀπὸ τὶς 20 Δεκεμβρίου.
Πλησιάζει ἡ ὥρα ποὺ ἀναγκαζόμαστε ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ σταματήσουμε νὰ εἴμαστε …θεατὲς στὴν αὐλή μας.

Συνέχεια

Ὑπομονὴ καὶ …δὲν θὰ μᾶς σώσουν!!!

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1974 ἤμουν 13 ἐτῶν καὶ κάτι μηνῶν.
Τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2019 εἶμαι 58 ἐτῶν καὶ κάτι μηνῶν.

Τὸ 1974 εἶχα εὐαισθητοποιηθῆ μὲ τὸ Κυπριακὸ καὶ παρακολουθοῦσα (ὅτι μποροῦσα νὰ καταλάβω δηλαδὴ) καὶ ἔνοιωθα ἱκανοποίηση ἀπὸ τὰ ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ.
Συνέχεια