Σὲ ὅλους τοὺς τόπους κι ἐὰν γυρνῶ…

Σὲ ὅλους τοὺς τόπους κι ἐὰν γυρνῶ...Καλημέρα…
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα…!!!!

«Σὲ ὅλους τοὺς τόπους κι ἐὰν γυρνῶ…
μόνον ἐτοῦτον ἀγαπῶ»

Ὀδυσσέας Ἐλύτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply