Ἡ ὀμορφιὰ τῶν στιγμῶν…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!Ἡ ὀμορφιὰ τῶν στιγμῶν...

 

Ἡ ὀμορφιὰ τῶν στιγμῶν ἀνήκει σὲ αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν τὴν σημαντικότητά τους!!!

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply