Ἂς ξεκινήσουμε τὴν κάθαρσιν…

Καθαρὴ Δευτέρα σήμερα…

Ἂς ξεκινήσουμε τὴν κάθαρσιν...

Ἂς ξεκινήσουμε τὴν κάθαρση παντοῦ!!!
Εἶναι τόσο ἀναγκαία, σὲ τόσο πολλοὺς τομεῖς…

Κάθαρσις ἴσως νὰ εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἐπιτυχίας τῶν στόχων…
Ἀφήνοντας πίσω, στὰ «ἀπόβλητα», ὅλα ἐκεῖνα ποὺ βρωμίζουν τὴν ζωή μας, τὴν ψυχή μας, τὶς ἡμέρες μας, τὶς σκέψεις μας, τὰ ὄνειρά μας καὶ τὶς ἐλπίδες μας, δημιουργοῦμε καὶ τροφοδοτοῦμε τὶς ὠστικὲς δυνάμεις προόδου…
Ἀπὸ τὴν σκέψη ἔως τὴν πράξη!!!

Καλὴ Καθαρὴ Δευτέρα!!!
…καὶ ζωή!!!

Γιούλη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply