Ἰδέες γιὰ ψηφοφόρους

Ανατρεπτική άποψις

Αφού θα πάτε που θα πάτε να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές, κανονίστε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, να βγεί πρώτη με μεγάλη διαφορά, να καταποντισθεί ο Σύριζας, να αναγκασθεί ο Λαλάκης να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές. Συνέχεια

Ψηφοφόροι τῶν …δημίων μας!!!

Προσφάτως μάθαμε πὼς τὰ πιντιὰ τοῦ ΚΚΕ, μαζὺ  μὲ τὰ ἄλλα τοῦ  τΣΥΡΙΖΑ, ἠρνήθησαν νὰ παρευρεθοῦν καί, τελικῶς, νὰ ψηφίσουν ὑπὲρ τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων. Κατὰ τὰ γνωστὰ ὅμως σὲ ζητήματα Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς ὄφειλαν καὶ  ὀφείλουν ἅπαντα τὰ κόμματα νὰ ὑπηρετοῦν τὴν αὐτὴν γραμμή. 
Ἐχέσθησαν ὅμως τὰ ἐν λόγῳ σούργελα.
Παρ΄ ὅλα αὐτά, ὡς γνωστόν, οἱ ψηφοφόροι τους καὶ ὑπάρχουν καὶ τοὺς χειροκροτοῦν!!!
(Οὐδὲ μίαν σημασία ἔχει τὸ ἐὰν εἶναι βολεμένοι χειροκροτητὲς ἢ τὸ ἐὰν εἶναι σκέτο ἀνεγκέφαλοι. Οὔτε τὸ ἐὰν μειώνονται. Καὶ  μόνον ποὺ ὑπάρχουν ἀναδεικνύει τὰ καλὰ τῆς δημοκρατίας.) Συνέχεια

Χορτάσαμε καὶ ἀπὸ τὸν χρυσαυγίτικο μπατριωτισμὸ

Θυμάστε ἐκεῖνο τό τραγουδάκι τῶν REM πού ἔλεγε «it’s the end of the world as we know it»; («εἶναι τὸ τέλος τοῦ κόσμου ὅπως τὸ γνωρίζουμε»).
Τώρα εἶναι τὸ τέλος τοῦ διαδικτύου ὅπως τὸ γνωρίζουμε… Συνέχεια

Δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ὑποδεικνύουν τὸ …τέλος!!! (β)

Ἔγραφα τὶς πρὸ ἄλλες γιὰ τὰ δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ποὺ καταδεικνύουν πὼς πλέον ἀδυνατεῖ αὐτὴ ἡ συμμορία νὰ «μαζέψῃ» τὰ ὅσα ἀπὸ τὰ ἐγκλήματά της δημοσιοποιῶνται. Κι ἀδυνατεῖ νὰ τὰ «μαζέψῃ» καί, κατ’ ἐπέκτασιν, νὰ τὰ κουκουλώσῃ καὶ νὰ τὰ καλύψῃ, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, τὸ τέλος της ἔφθασε, ὅσο κι ἐὰν πολεμᾷ γιὰ νὰ μᾶς πείσῃ περὶ τοῦ ἀντιθέτου…

Δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ὑποδεικνύουν τὸ …τέλος!!!

Καὶ εἶναι πολλὰ τὰ ἐγκλήματά της…
Καί, ὄχι… Δὲν γνωρίζουμε ὅλα τὰ ἐγκλήματά της…
Ὅμως πλέον ἀδυνατεῖ νὰ τὰ ἀποκρύψῃ, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ τὰ …ἐξαφανίσῃ. Ἔνα θάβει, ἑκατὸν ἕνα ἔρχονται στὸ φῶς…
Κι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἀδυναμία αὐτῆς τῆς συμμορίας πλέον στὸ νὰ καλύψῃ τὰ ἴχνη της ἀποδεικνύει πὼς τὸ τέλος της εἶναι πλησιέστερα ἀπὸ ὄσο φανταζόμεθα…

Ἕνα τέτοιο παράδειγμα, ποὺ ἐπιβεβαιώνει τοὺς ἰσχυρισμούς μου, εἶναι ἡ παραίτησις λοΐζου. Συνέχεια

Ψηφοφόρων (σαφῆ) ἀδιέξοδα

Σχεδὸν δέκα ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσεως ποὺ βουλιάζει τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἡ κατάστασις, στὰ καθ’ ἡμᾶς δρώμενα, ἀκόμη χειροτερεύει. 
Οἱ ἐξελίξεις, πολιτικές, κοινωνικές, οἰκονομικὲς ὁδεύουν καθημερινῶς ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερον.  Συνέχεια

Ἐπιζητᾶ τὴν …μοναξιά του ὁ Κούλης!!!

Ὅταν θέλῃς νὰ μείνῃς μόνος σου,
γιὰ νὰ ἀπολαύσῃς τὴν μοναξιά σου… Συνέχεια