Φαινόμενα «παπαχριστοπούλου»…

…κι ἄλλα εὐτράπελα!!!

Ἀρκάς, βεβαίως βεβαίως…

Μακεδονία λοιπὸν στὰ παζάρια τους. Κοροϊδεύαμε τοὺς πSoroσκοπιανοὺς ἀλλὰ τὴν …καμπούρα μας δὲν τὴν βλέπαμε. Συνέχεια

Δὲν ἤξερε κι ὁ Πᾶνος τοὺς …«Μακεδονοκλάστες» ποὺ συμμάζευε!!!

Ἔλα βρὲ Πᾶνε… Τί μᾶς λές;

Κατάλαβες ἐπιτέλους ὅτι εἶχες δίπλα σου καί, μάλιστα, δεξί σου χέρι, ἕναν «μακεδονοκλάστη» καὶ «τζάμπα μάγκα»!!!
Καὶ σοῦ πῆρε τόσα χρόνια γιά νά τό καταλάβῃς; Συνέχεια

Ἱπταμένου ὑφυπουργοῦ νέες …γονυκλισίες!!!

«Σᾶς εὐχαριστῶ Κύριε καὶ Παναγιά. Εὐχαριστῶ τὴν θεότητα τῶν Ταϋλανδῶν. Παγκόσμια συγκίνησις γιὰ τὸ «θαῦμα» τῆς Ταϋλάνδης: Διεσώθηκαν τὰ 12 παιδιὰ κι ὁ προπονητής τους» Συνέχεια

Ξύπνησε καὶ ὁ …Φὸν Κουΐκ!!!

Ἒ ῥὲ πλάκες!

Οἱ κραδασμοὶ στοὺς ΑΝΕΛ καὶ ὁ φόβος μήπως πέσῃ ἡ κυβέρνησις, κατάφεραν νὰ ξυπνήσουν ἀκόμη καὶ τὸν Φὸν (ἀπὸ τὸ γερμανικὸ Von) Τέρενς Κουΐκ!
Τὸν τουρίστα ἰπτάμενο ταξειδευτὴ ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν, ἁρμόδιο γιὰ τὸν Ἀπόδημο Ἑλληνισμο (!!!!), τὸν ὁποῖον ὅμως ὁ ἀπόδημος ἑλληνισμὲς δὲν θέλει κἂν νὰ γνωρίζῃ!!!

Συνέχεια

Νὰ χαίρεσαι Τέρενς ποὺ δὲν σοῦ ἐπιτρέπουν νὰ χρησιμοποιῇς τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία!

Νὰ χαίρεσαι Τέρενς ποὺ δὲν σοῦ ἐπιτρέπουν νὰ χρησιμοποιῇς τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία!Διότι ἐὰν σοῦ ἐπέτρεπαν θὰ σὲ συνέδεαν μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.
Ἐὰν ὅμως σὲ συνέδεαν μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ ἤσουν κατακαμμένο χαρτί… Δῆλα δὴ τελειωμένος…

Γιατί τά γράφω αὐτά;
Μὰ διότι ἡ Ἑλληνικὴ σημαία διώκεται πλέον ἐπισήμως.
Εἶναι κακὸ κάθε παιδὶ ποὺ τὴν κρατᾶ.
Κι ἐπεὶ δὴ χρειάζονται ἕνα …νομικὸ πλαίσιο γιὰ νὰ τὸ στηρίξουν ὅλο αὐτὸ τὸ καφρολόγημα, τὴν προσέφεραν μὲ τὴν καρδιά τους στὴν Χρυσῆ Αὐγή. Ἔτσι, γιὰ νὰ μᾶς πείσουν πὼς ναί, εἶναι κακὸ πρᾶγμα τὸ νὰ κρατᾶ κάποιος τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία…
Εἶναι παράνομο, ἀνήθικο, ἀπολιτίκ… (Κατὰ τὶς ἐκφράσεις τῶν ἡμερῶν!!!) Συνέχεια