Ἡ καταστροφὴ τῶν Ἑλληνικῶν βιβλιοθηκῶν

τῆς Ἄννας Τζιροπούλου Εὐσταθίου 

Ἡ περίφημη Βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξανδρείας ἀποτελοῦσε τὴν μεγαλυτέρα κιβωτὸ γνώσεως τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Ἐκεῖ εὑρίσκετο ὁλόκληρη ἡ σοφία, ὁ πνευματικὸς θησαυρός, οἱ ἐπιστῆμες καὶ πολλὰ ἔργα ἀνεκτίμητης ἀξίας. Δυστυχῶς, οἱ ἐπιδρομὲς τῶν βαρβάρων κατέστρεψαν τὴν βιβλιοθήκη, ἀφήνοντας ἕνα μεγάλο κενὸ στὴν παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιά. Συνέχεια

Θά ἀφήσουμε τούς ἱστορικούς τοῦ μέλλοντος νά μᾶς χλευάζουν;

Νά μᾶς χλευάζουν; Ναί, γιατὶ ὄχι… Ὁ κάθε ἱστορικὸς πορεύεται βάσει στοιχείων, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον παραμένῃ στοιχειωδῶς ἔντιμος ἐρευνητὴς (ποιός ἦλθε;)… Τὰ ἐπίσημα ἱστορικὰ στοιχεία, τοὐλάχιστον στὶς ἡμέρες μας, τὰ διαχειρίζεται ἕνας καὶ μόνον …«ἱερός» τοκογλύφος: ἡ «Ἐθνικὴ Τράπεζα» τῶν Rothschild!!!

Συνέχεια

Διάφορα ἀναπάντητα ἱστορικὰ «γιατί»!!!

Ὁ κακὸς Ἀδόλφος Χίτλερ σκότωνε τοὺς Ἑβραίους.

  1. Τότε γιατί ὁ Ῥότσιλδ τοῦ ἐχρηματοδότησε τόν πόλεμο;;
    (Ἴσως ἐπειδὴ τὸν …ἐξεβίαζε!!!) Συνέχεια
Θαυμάζοντας, ἅπαντες, τὸν Μακρυγιάννη…

Ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης – Μὲ βάση τὶς πηγὲς καὶ τὰ παραθέµατα

Ποιός εἶναι αὐτός ὁ μοναδικός Ἕλλην ἐπί τοῦ ὁποίου συμφωνοῦν indymedia καί Χρυσῆ Αὐγή;
Μᾶς συστήνεται ὁ ἴδιος μέσα ἀπὸ τὰ κείμενά του. Συνέχεια

Δίχως ῥάχη ἄλογο

ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΡΑΧΗ ΑΛΟΓΟ

Το ό,τι αφαιρέθηκε η πολύτιμη σέλα από τον Βουκεφάλα, θεωρήθηκε κατά τον 3ο π. Χ. αιώνα που συνέβηκε, μέγα γεγονός.
Το ότι αυτό δεν αποκαταστάθηκε, έδωσε την ευκαιρία σε χαράκτες της εποχής, να τον αποθανατίσουν έτσι. Όπως οι Αθηναίοι δεν αποκατέστησαν μέρος των ζημιών, που προκλήθηκαν από τους Πέρσες στην Ακρόπολη, έτσι και η ζημιά στον Βουκεφάλα παρέμεινε για να θυμίζει τους βαρβάρους.
Και άλλα τέτοια παραδείγματα είναι γνωστά.

Συνέχεια

Ὥρα πληρωμῆς γιὰ τὰ κομμουνιστικά μας λάθη…

Ἕνα μέρος τοῦ στρατοῦ μὲ τὸν βασιλέα ἔφυγε στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐκεῖνον τὸν Μάιο…
Ἄρχισαν νὰ πηγαίνουν καὶ Ἕλληνες γιὰ νὰ στελεχώσουν τὸ στράτευμα μὲ βέρκες καὶ καΐκια… Συνέχεια