Χειρότερα κι ἀπὸ …κοτέτσι!!!

Ἔχετε δῆ αὐτό τό ἔκτρωμα στήν Ἀθήνα;

«Τμῆμα ἐκπαιδεύσεως καὶ ἀγωγῆς στὴν προσχολικὴ ἡλικία, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν»!

Ἔκτρωμα αἰσθητικῆς – μπλόκι σὲ ἀνατολικὴ χώρα. Συνέχεια

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κάνει πλέον ὁ Καμμένος;

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ όπως λέμε «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ» Siemens

 

του Εμμανουήλ (Μανώλης) Αθανασίου Χατζησάββα,
πρ. Πράκτορος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΕΥΠ.

 

Μετά από την χρήση ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ο υπουργός ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ «αναβαθμίσθηκε» και το έχει «ρίξει» στο ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, και στα κόλπα, ξεπερνώντας με φόρα τον φίλο του «ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό» που ζηλεύει. Συνέχεια

Λαθρομετανάστες σκέτο ἀλλὰ …«ἑλληνοποιημένοι»!!!

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ …«πρόσφυγες»!!!

Κυκλοφορεῖ τώρα τελευταία μία ἀνάρτησις μὲ θέμα τὴν παράνομη …ἀναβάπτισιν σὲ πρόσφυγες, τοῦ κάθε ΛΑΘΡΟμετανάστου.
Ἀλλὰ μόνον γιὰ …ἐσωτερικὴ κατανάλωσιν αὐτό, ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα τὸ κράτος διοικεῖται ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros  καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὑρώπη μας, ποὺ ἀνεξαρτήτως νόμων καὶ  ἐθνικῶν Συνταγμάτων ἐπιβάλλουν τὰ δικά τους νομομαγειρέματα, εἶτε διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ εἶτε διὰ τοῦ ἐκφοβισμοῦ.

Συνέχεια

Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν…

Προσωπικῶς, σὰν Φιλονόη, εἶμαι γενικῶς κατὰ τῶν ἐμβολιασμῶν. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἀγνοῶ τὸ τὶ ἔχουν προσφέρει σοβαροὶ ἐρευνητὲς στὸν ἐν λόγῳ τομέα. Οὔτε θεωρῶ  πὼς ὅλα τὰ ἐμβόλια ἔχουν (στὴν ἀρχική τους ἔκδοσιν) δημιουργηθεῖ γιὰ νὰ βλάψουν. Αὐτὸ ποὺ προσωπικῶς πιστεύω εἶναι ὅτι τὰ ἐμβολια, ἀρχικῶς, στόχευαν στὴν ἀντιμετώπισιν σοβαρῶν ἀσθενειῶν ἀλλά, στὴν πορεία, ἀπὸ διαφόρους «καλοθελητές» χρησιμοποιήθησαν καὶ χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: τὸν ἀποπληθυσμό μας. Συνέχεια

Ἡ …«ἑλληνική» βουλή!!!

Βουλή!Ἡ ἑλληνικὴ ὄχι τῆς… Οὐγκάντας…Ἡ ...«ἑλληνική» βουλή!!!1

 

Θαυμᾶστε αὐτοὺς ποὺ μᾶς κυβερνοῦν…
Ἔχουν βαλθεῖ νὰ μᾶς κάνουν νὰ ξεχάσουμε κάθε ἔννοια σεβασμοῦ!!! Συνέχεια