Χειρότερα κι ἀπὸ …κοτέτσι!!!

Ἔχετε δῆ αὐτό τό ἔκτρωμα στήν Ἀθήνα;

«Τμῆμα ἐκπαιδεύσεως καὶ ἀγωγῆς στὴν προσχολικὴ ἡλικία, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν»!

Ἔκτρωμα αἰσθητικῆς – μπλόκι σὲ ἀνατολικὴ χώρα. Συνέχεια

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κάνει πλέον ὁ Καμμένος;

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ όπως λέμε «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ» Siemens

 

του Εμμανουήλ (Μανώλης) Αθανασίου Χατζησάββα,
πρ. Πράκτορος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΕΥΠ.

 

Μετά από την χρήση ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ο υπουργός ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ «αναβαθμίσθηκε» και το έχει «ρίξει» στο ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, και στα κόλπα, ξεπερνώντας με φόρα τον φίλο του «ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό» που ζηλεύει. Συνέχεια

Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Πανηγύρια ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν…

Προσωπικῶς, σὰν Φιλονόη, εἶμαι γενικῶς κατὰ τῶν ἐμβολιασμῶν. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἀγνοῶ τὸ τὶ ἔχουν προσφέρει σοβαροὶ ἐρευνητὲς στὸν ἐν λόγῳ τομέα. Οὔτε θεωρῶ  πὼς ὅλα τὰ ἐμβόλια ἔχουν (στὴν ἀρχική τους ἔκδοσιν) δημιουργηθεῖ γιὰ νὰ βλάψουν. Αὐτὸ ποὺ προσωπικῶς πιστεύω εἶναι ὅτι τὰ ἐμβολια, ἀρχικῶς, στόχευαν στὴν ἀντιμετώπισιν σοβαρῶν ἀσθενειῶν ἀλλά, στὴν πορεία, ἀπὸ διαφόρους «καλοθελητές» χρησιμοποιήθησαν καὶ χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: τὸν ἀποπληθυσμό μας. Συνέχεια

Ὁ ἰὸς Ζῆκα καὶ ἡ Ἀηδὴς Ἐνημέρωσις.

Ὁ ἰὸς Ζῆκα καὶ ἡ Ἀηδὴς Ἐνημέρωσις.1«…Μόνο τα ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΗΔΗ κουνούπια επιτρέπονται να απελευθερώνονται, που θα ζευγαρώσουν με τα άγρια θηλυκά και, καθώς οι γόνοι θα αρχίσουν να γεννιούνται, θα πεθάνουν πριν ενηλικιωθούν – ΑΝ η ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ δεν υπάρχει στο περιβάλλον κατά την ανάπτυξή τους.
Συνέχεια

Ὁ Χρυσὸς τῆς Μπουργκίνα Φάσο

Ὅλα ἔχουν τὴν ἐξήγησή τους τελικά!!! 

Ὁ Χρυσὸς τῆς Μπουργκίνα Φάσο

Ὁ χρυσὸς τῆς Μπουργκίνα Φάσο

Κάποιες «σημαντικές» λεπτομέρειες:

  • Ἦταν ἡ πρώτη «τρομοκρατική» ἐπίθεση στὴν Μπουργκίνα Φάσο
  • Γαλλικὲς ὁμάδες «ἀσφαλείας» πῆραν μέρος στὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὁμήρων!!!
  • Ἕνας Ἀμερικανὸς στρατιωτικὸς ἦταν μὲ τὶς γαλλικὲς δυνάμεις στὴν σκηνή!!! Συνέχεια