Εὐτυχῶς, εὑρέθησαν τὰ κλοπιμαῖα ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία!

Ἡ ληστεία στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας ἦταν ἕνα γεγονὸς ποὺ μᾶς συνετάραξε ὅλους!
Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ληστεία στὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη, ἦταν τὸ τελευταῖο λιθαρίκι πρὸς τὴν συνειδητοποίησιν ὅτι στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν δουλεύουν μόνον οἱ μηχανισμοὶ ἐκείνοι ποὺ  ἀποδεικνύουν τὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἀπόλυτο ἀποδόμησίν του!  
Τότε, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πρώτων 24ώρων, ποὺ ἡ ἀγωνία μας ἦταν στὸ ζενίθ, ὁ Παυλάρας γυμναζόταν, ἡ φύλαξις τῶν μουσείων μας περνοῦσε στὴν συνειδητὴ συμμετοχὴ καὶ στήριξι τῶν πολιτῶν καὶ οἱ ληστὲς ἔτριβαν τὰ χέρια τους πανευτυχεῖς ἀπὸ τὴν λεία τους. Καὶ φυσικὰ ἀνενόχλητοι σχεδίαζαν τὴν πώλησιν τῆς λείας τους.

Συνέχεια

Ψηφιακή διαφύλαξις ἀνθρωπίνου γνώσεως!

Τὸ ὅ,τι ἔκρυψαν στὶς Ἄλπεις τὴν παγκόσμιο γνώσι μὲ προβληματίζει κάπως, ἀλλά τὸ κατανοῶ!!

Ἔπονται πολλά! Νὰ μπορῇ ὁ ἐρευνητής τοῦ μέλλοντος νὰ ἀναζητήσῃ πηγές καὶ νὰ ξανασυνθέσῃ τὸ νῆμα τῆς ἱστορίας ἀπό τὴν ἀρχή! Νὰ λάβῃ ὅλην τήν πληροφορία ποὺ ἔχει συλλέξει ἡ Εὐρώπη (τοὐλάχιστον!!) μὲ τρόπον προσβάσιμο καὶ νὰ μπορέσῃ νά ξετυλίξῃ κουβάρια πληροφορίας γιὰ νὰ μὴν χαθῇ ἡ γνώσις!!!

Θαυμάσια ἰδέα!!!

Συνέχεια