Κατάσκοποι, πράκτορες, ἀνθέλληνες ἤ …ἠλίθιοι;

Κατάσκοποι, πράκτορες, ἀνθέλληνες ἤ ...ἠλίθιοι;10Πρωθυπουργικὸ γραφεῖο ἀλεξέι καὶ λοιπὲς βιτρίνες…
…τόπος ἀποκαταστάσεως καὶ ἁγιοποιήσεως, καθὼς καὶ προβολῆς, κάθε κομματοσκύλου, ποὺ λειτουργεῖ ὡς …τσοπάνης γιὰ τὰ πρόβατα (ἐμᾶς!!!)!

Ὑπουργεία ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας καὶ λοιπῶν ὑστεριῶν, ποὺ λειτουργοῦν ὡς …θεματοφύλακες συμφερόντων τοκογλύφων, «νομιμοποιώντας» τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ ἀπέραντο σκλαβοπάζαρο.

Τράπεζες (καὶ ὑπάλληλοί τους) ποὺ ἐλέγχουν ἀπολύτως τὸ ἱστορικό μας ἀρχεῖον, γιὰ νὰ μὴν θίγονται οἱ …ἰδιοκτῆτες τραπεζίτες.
Συνέχεια

Ποιός φίλης;

Βρίζουμε ὄλοι τὸν φίλη, διότι αὐτός, ὡς …«ὑπουργός» φαίνεται νὰ …«ἀποφασίζῃ» γιὰ τὴν ἀπαιδεία τῆς χώρας.

Ὁ …«λαγός» Φίλης!!!

Ὁ ἀπτυχίωτος φίλης τῆς «αὐγῆς», ποὺ …«δὲν χρειάσθηκε πτυχίο», ἐφ΄ ὅσον ἦταν πλέον προσοδοφόρο τὸ νὰ ὑπηρετῇ ἀπ΄ εὐθείας τύπους σὰν τὸν Soros, ἀπὸ ἄλλα, πιὸ προπαγανδιστικὰ μέσα.
Ὁ φίλης τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ποὺ πετάγεται ὡς …πορδὴ γιὰ τὰ πιὸ ἀσήμαντα, ποὺ γελοιοποιεῖ τὰ σημαντικὰ καὶ ποὺ μᾶς κάνει ὅλους μας νὰ ἀναρωτόμεθα γιὰ τὴν κατάντια τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, βλέποντάς τον.

Ὁ φίλης ποὺ ἐνοχλεῖται ὅταν κάποιος ἀσχολεῖται μὲ τὰ κιλά του, ἀλλὰ ποὺ δὲν ἦταν σημαντικὸ νὰ σχολιάζῃ καὶ νὰ εἰρωνεύεται τὰ κιλὰ ἄλλων (φερομένων ὡς) πολιτικῶν. Συνέχεια

Εἶναι τά τουρκικά Ἑλληνικά;

 

Γιὰ νὰ δοῦμε… Εἶναι;

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εδώ και αρκετό καιρό έχω λάβει ένα μήνυμα και μάλιστα αρκετές φορές,στο οποίον αναφέρονται αρκετές λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη και οι οποίες υποτίθεται ότι είναι τουρκικές. Λέω υποτίθεται, διότι με μία μικρή έρευνα αποκαλύπτονται πέρα ως πέρα Ελληνικές. Στην ουσία πρόκειται είτε για απ΄ ευθείας αντιδάνεια, είτε για αντιδάνεια μέσω της περσικής και της αραβικής γλώσσας. (*)

Κατά τον αείμνηστο καθηγητή Συνέχεια

Ἐθνική ἀπονεύρωσις

Ὄχι, πεῖτε μου, ποῦ ἔχει ἄδικο; 

Συνέχεια

Τὰ Ἐλγίνεια, ἡ Μελίνα, ὁ Ντασσέν καὶ οἱ Γεφυραῖοι. (ΕΛΙΑΜΕΠ 7)

Ὁ Χριστοφόρος σήμερα  θὰ στενοχωρήσῃ πολλούς. Κι ἐμένα μεταξύ αὐτῶν. Οἱ ἀποκαλύψεις του γιὰ τοὺς περιέργους ῥόλους ποὺ ἔπαιξαν διάφοροι ἀναφορικῶς μὲ τὰ Ἐλγίνεια, δὲν μὲ ξαφνιάζουν. Ἄλλως τε, ποιός ἦταν αὐτός ποὺ ἔκανε καλό στὸν τόπο γιὰ νὰ κάνουν αὐτοί, οἱ συγκεκριμένοι ἐμπλεκόμενοι;

Ἄλλο εἶναι τὸ ζήτημα! Οἱ προσωπικές ἀπόψεις. Θεωρῶ πώς τὸ θέμα τῆς θρησκείας εἶναι καθαρά προσωπικό καὶ δὲν χρῂζει κριτικῆς. Ὅσο καὶ νὰ Συνέχεια

Ὀργανωμένη ἐπίθεσις κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ!

Πάλι θὰ σᾶς βάλω νὰ δεῖτε τὸν Νεοκλῆ ΣαῤῬῆ. (Ὅσοι φυσικά ἔχετε κάποιο ἐνδιαφέρον γιὰ νὰ τὸ κάνετε.)

Ὁ Σαῤῥῆς ἁπλῶς «ἀνακοινώνει» ὅσα διαβάζουμε, συζητᾶμε καὶ ὑποψιαζόμεθα καθημερινῶς τὰ τελευταῖα χρόνια.

Συνέχεια