Ἡ «ὑγιής» ΑΤΕ στούς ἰδιῶτες, ἡ «ἀσθενής» στίς πλάτες μας

Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀνεκοίνωσε τήν μεταβίβασι τοῦ ὑγιοῦς τμήματος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης στήν Τράπεζα Πειραιῶς.Τό ὑγιές. Τό ἀσθενές μένει στό κράτος. Δηλαδή σέ μᾶς. Οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι θά πληρώσουν, ὡς συνήθως, τά «σπασμένα».

Τά δάνεια τῶν κομμάτων ΝΔούλας καί Πα-σοκ στήν Ἀγροτική δέν ἦταν; Στήν καμπούρα μας κι αὐτά!

Δεῖτε τήν ἀνακοίνωσι:

 Ἡ «ὑγιής» ΑΤΕ στούς ἰδιῶτες, ἡ «ἀσθενής» στίς πλάτες μας

 

Μινώταυρος

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply