Ὑπάκουο καὶ πρόθυμο προτεκτοράτο καταντήσαμε…

Israel Uber Alles……..

Συνέχεια

Φθάνουμε καί στά πυρηνικά;

Τσοῦπ…
Σιγὰ – σιγά….
…ἀλλὰ σταθερά…
Ἑτοιμάζονται καὶ τὰ πυρηνικά.

Μετὰ τοὺς 5.000 στρατιῶτες τῆς Τουρκίας, ποὺ πηγαίνουν νὰ βοηθήσουν τὸ Κατάρ…

Συνέχεια

Ἰσλὰμ κατὰ ἰσλὰμ μὲ σκηνοθέτη τὸ …Ἰσραήλ!!!

Ξεκινᾶ ὁ ἀραβικὸς θρησκευτικὸς ἐμφύλιος…

Οἱ ἐβραῖοι ἔκαναν «καλή» δουλειά, βλέπω, βάζοντας τοὺς σουνίτες (πιὸ κοντὰ στοὺς ὁβριούς, σὰν παιδιὰ τῆς Σάρας), ἐναντίον τῶν σιιτῶν, νὰ κάνουν τὴν βρώμικη δουλειὰ τοῦ προπομποῦ καὶ τῆς προετοιμασίας τοῦ ἐδάφους, γιὰ νὰ εἰσβάλουν ἀργότερα (τὸ Ἰσραὴλ καὶ οἱ Η.Π.Α.) καὶ νὰ ἀρχίσῃ ὁ «μεγάλος» καὶ τελευταῖος Παγκόσμιος Πόλεμος.
(Αὐτοὶ πιστεύουν πὼς ἀμέσως μετὰ ἀπὸ αὐτὸν τὸν πόλεμο, θὰ φέρουν τὸν «μεσσία» τους!).

Συνέχεια

Φώναζαν καὶ οἱ Σκοπιανοὶ γιὰ τὴν Θεσαλονίκη…

Φώναζαν: ἡ Θεσαλονίκη εἶναι δική μας!!

Σλαβάκια…………….
……Τελειώνετε ἀπὸ τὰ Βαλκάνια μία γιὰ πάντα…. Συνέχεια

Φίμωσις διαδικτύου πίσω ἀπό τό «τρομοκτύπημα» τῆς Ἀγγλίας;

Τέσσερις ἡμέρες πρὶν τὶς ἐκλογὲς στὴν Ἀγγλία καὶ …….«κτυπᾶ», λέν, πάλι τὸ «ἰσλαμικὸ κράτος»!!!
Τυχαῖον;
Δὲν νομίζω…
(Τὸ μάθαμε τώρα τὸ κόλπο βρὲ βλάκεεες……!!!)

Μπίλντεμπεργκ…
Τερέζα Μέι (Ἀγγλία) κλπ… σαῦρες τῆς «Νέας Παγκοσμίου Τάξεως», ποὺ στήνουν ντεμὲκ «τρομοκτυπήματα», ἀπὸ κάτι ἀνυπάρκτους οὔγκα μποῦγκα «ἰσλαμιστές» (ποὺ δὲν μποροῦν νὰ πιάσουν… χὰ χὰ χά…), προσπαθοῦν νὰ ἐλέγξουν τὸ διαδίκτυον καὶ ὅλους μας……!

Συνέχεια

Ἰσραηλινὴ …ἀποικία ἡ Κύπρος!!!

Ξεκινᾶ νὰ παίρνῃ σάρκα κι ὀστᾶ, τὸ νέο ἑβραιοχριστιανικό-γεωπολιτικο-οἰκονομικὸ Βυζάντιο.

Συνέχεια