Διότι ὁ πραγματικὸς κίνδυνος ἐκκολάπτεται στὶς …πλάτες μας!!!

Τὸ πρόβλημά μου εἶναι ἕνα καὶ μοναδικό, ὡς πρὸς τὴν ἐπιθετικότητα τῶν μογγόλων.
Δὲν φοβᾶμαι, σὲ ὁποιανδήποτε περίπτωση, τὸν στρατό τους. Ἰσα – ἴσα, ποὺ παρακαλῶ ὅτι εἶναι νὰ συμβῇ νὰ συμβῇ ἐδῶ καὶ τώρα, ποὺ τοὺς «ἔχουμε» καὶ ὄχι ὕστερα ἀπὸ δύο-τρία χρόνια, ποὺ ὁ στρατιωτικὸς ἐξοπλισμὸς τῶν μογγόλων θὰ εἶναι ἔτη φωτὸς ἐμπρός μας… Συνέχεια

Δούλους ψάχνει ὁ Γκλέτσος…

Θὰ βροῦν τὴν ….«χαρὰ τῆς νεότητος» ὅσοι ἄνδρες μπλέξουν μὲ …ἄνδρες!!!

Εἶδες ὁ κομμουνιστής γκλέτσος; (ἐπὶ ἔτη πολλὰ μέλος τοῦ Κ.Κ.Ε.)

Συνέχεια

Ζωντανές τουρκικές ἀναμεταδόσεις ἀπό τά νησιά μας;

Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν «ἁπλώσει» κάμερες καὶ τραβοῦν δεκάδες λήψεις καθημερινῶς, σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῶν Μικρασιατικῶν ἀκτῶν, πρὸς τὸ Αἰγαῖον.
(Ἀπὸ Δωδεκάνησα ἔως Μυτιλήνη).3 Συνέχεια

Ῥῶσσοι κατά Τούρκων;

Ῥωσσικὴ ἐφημερὶς ἐχθὲς (ἐδῶ ὁ σύνδεσμος), δημοσίευσε μίαν εἰδησιν ποὺ θὰ συζητηθῆ καὶ ἀλλάζει τὰ δεδομένα, ἐὰν ἐπιβεβαιωθῇ!!!

(Στὴν πρώτη φωτογραφία σᾶς ἔχω τὸ πρωτότυπο στὰ ῥωσσικὰ καὶ στὶς ἐπόμενες, σὲ δύο τμήματα, στὰ ἑλληνικά) Συνέχεια

Ἰρανική (καὶ μόνον) ἀπειλή κατά Τρᾶμπ γιά τίς Η.Π.Α.;

Ἡ ἀπόφασις Τρᾶμπ γιὰ κλείσιμο τῶν συνόρων, γιὰ τὶς ἐπόμενες 90 ἡμέρες (μόνον), δημιουργεῖ κάποια παράδοξα ἐρωτήματα: Συνέχεια

Βαθειὰ ντροπή… (καὶ πάλι!!!)

Παρακολουθώντας ἀπὸ ἐχθὲς τὸ ἀπόγευμα διαφόρους ἠλεκτρονικοὺς διαύλους/σχόλια καὶ κανάλια Τούρκων (ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς πλέον δύσκολα ἀνευρίσκεις πράγματα, ὕστερα ἀπὸ τὴν λογοκρισία ποὺ ἐχει ἐπιβάλει ὁ Ἐρντογάν), καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ πῶς εἶδαν τὴν σημερινὴ «φιέστα/σουλᾶτσο/ἐπίδειξη στὰ Ἴμια…
…οἱ Τοῦρκοι πανηγυρίζουν γιὰ τὴν ἀνεμπόδιστη παρουσία τους στὴν περιοχή, ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ στρατό…

Συνέχεια