Ἰρὰν ἐπισήμως στὸ στόχαστρον!!!

Ἑτοιμάζεται νὰ ἀντισταθῇ τὸ Ἰρὰν στὶς προκλήσεις τῶν Η.Π.Α. καὶ τοῦ ἀσταθοῦς προέδρου των.

Συνέχεια

Ὥρα σοβαρῶν ἐξελίξεων γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολή…

Χμμμ…
Δὲν εἶναι μακρυὰ ἡ ὥρα τῶν γεγονότων…
Διόλου μακρυά…

Ξεκινᾶ μήπως ἡ ἐπαναδημιουργία τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος;

Συνέχεια

Ὑπερβατικές (…«ἱερές») συμμαχίες;

Χμμμμμμ…

Οἱ «ἐθνικιστές» κι ἀντισημίτες, ξαφνικά, ἔγιναν [email protected] καὶ βρακὶ μὲ τοὺς σημίτες!!!

Βρωμᾶ πολύ;;;;

Συνέχεια

Ὥρα νά διαλυθῇ (ἐπί τέλους) ἡ Τουρκία…;;;

Διαλῦστε τὴν Τουρκία… Τώραααααααααα………..!!!!!
Πρὶν νὰ ἀποκτήσῃ αὐτά, τὰ θανατηφόρα γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, ὄπλα….
Τοῦ χρόνου θὰ εἶναι πολὺ πολὺ πολὺ ἀργά….

Συνέχεια

Φυσικές καταστροφές πού ἦσαν …ἀναμενόμενες;

Μιλᾶμε γιὰ πολὺ …κουτόχορτο!!!

Γνωρίζουν (λέει) ἀπὸ πρὶν γιὰ ἐπερχόμενες «φυσικὲς –χὰ χὰ χά– καταστροφές»!!! (;;;;;)
Μάγοι εἶναι ἤ ἁπλᾶ τίς προκαλοῦν κι ἐμεῖς θά εἴμαστε τά …γιουσουφάκια τῶν ὁβριῶν; (Καλά, δὲν τὸ συζητῶ… ῥητορικὸ τὸ ἐρώτημα… τὸ τελευταῖο διάστημα εἰδικῶς ἡ Ἑλλὰς ἔχει ὁλοσχερέστατα ἑβραοποιηθῇ. Τόσο πολὺ μάλιστα, ποὺ εἴμαστε πλέον γιὰ ἀλλαγὴ …ὀνόματος σὲ ἑβραιογραικίεα, γιὰ νὰ εἴμαστε …ταμάμ!!!).

Συνέχεια

Ὑποχωρώντας συστηματικὰ σὲ κάθε τουρκικὸ βῆμα

Συμβαίνουν ἀπίστευτα πράγματα!!!
@###@#@@#@@@……

Ἡ Τουρκία παίζει σκληρότατο πόκερ καὶ κερδίζει διαρκῶς καί, μάλιστα, στὴν πράξη…
Κι ἐμεῖς περὶ ἄλλων τυρβάζουμε…
(Πανηγυρικὲς κορῶνες καὶ δεκάρικοι τοῦ κώλου-δηλώσεις/λόγια… λόγια… λόγια…)

Γκρρρρ καὶ ὠιμέ…!!!

Συνέχεια