Ξεσηκώνονται οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες!!!

Στὴν Μελβούρνη τελείωσε ἤδη τὸ ἐκεῖ συλλαλητήριο…

 

εἰκόνες καὶ λήψεις ἀπὸ ἐδῶ.

Κρῆτες, μετὰ ἀπὸ μίαν στάσιν στὶς Θερμοπῦλες, ὁδεύοντες γιὰ Θεσσαλονίκη:

Καὶ οἱ ὁποῖοι κατέφθασαν ἀπὸ ἐχθὲς στὴν Θεσσαλονίκη:

(φωτογραφίες ἀπὸ Νᾶκο Μαρούγκα)

https://www.youtube.com/watch?v=aRhWC9LTM-c&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=aRhWC9LTM-c&feature=youtu.be

Τὸ συλλαλητήριο μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ:

Ὁ κόσμος καταφθάνει κατὰ ἑκατοντάδες ἐκεῖ!!!

 

Μετάδοσις ἀπὸ Ἀλέξανδρο Ἑλληνιάδη, ποὺ μοῦ εἶπε πὼς κλαίει ἀπὸ ὅσα βλέπει.
Ἡ Ἑλλάς μας ἀναπνέει σήμερα στὴν Μακεδονία!!!

Σήμερα, ἀπὸ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς γῆς μας, ὅλη ἡ Ἑλλὰς εἶναι Μακεδονία.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Σὲ μίαν ὥρα περίπου τὰ τσιράκια τοῦ πSoros, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ῥίψιν χημικῶν καί, τελικῶς, τὴν προσπάθεια διαλύσεως τοῦ συλλαλητηρίου, θὰ προελάσουν ἀνενόχλητα, ὑπὸ τὴν σκέπη τῶν κομματικῶν καὶ κρατικῶν μηχανισμῶν. Τοὺς ἀγνοοῦμε καὶ τοὺς ἀπομονώνουμε, ὅπου κι ὅπως μποροῦμε. Ἐνθυμούμεθα ὅμως διαρκῶς πὼς στόχος δὲν εἶναι ὅμως αὐτοὶ ἀλλὰ ἡ προστασία τῆς Μακεδονίας μας!!!

Υ.Γ.2. Δὲν εἶμαι μαζύ σας ἀδέλφια (σωματικῶς) λόγῳ σοβαρῶν οἰκογενειακῶν λόγων. Ὅλο μου τὸ εἶναι ὅμως σᾶς συντροφεύει καὶ σᾶς στηρίζει!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply