Θά εἶσαι* κι ἐσύ στό συλλαλητήριο;

Θά εἶσαι δίπλα σέ ὅλους αὐτούς πού φωνάζουν τόσα χρόνια, μὰ ἰδίως σήμερα, γιά τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας;
Ἤ μήπως θά εἶσαι ἁπλός καναπεδάτος παρατηρητής καί θεατής σέ ἕνα τόσο σοβαρό θέμα;

Σκέψου… Δὲν εἶναι ἀργά… Ἔχεις ἀκόμη λίγες ὧρες ἐμπρός μας καὶ προλαβαίνεις. Ὅπου κι ἐὰν εἶσαι… ὅπως κι ἐὰν ἀντιλαμβάνεσαι τὰ πράγματα… Ὅσες ἀναστολὲς κι ἐὰν διατηρῇς…
…θυμήσου πὼς κάποιοι ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ αὐτὰ τὰ ἱερὰ χώματα. Θυμήσου πὼς εἶσαι ἀπόγονός τους… πὼς εἶσαι παιδί τους κι ἐγγόνι τους… πὼς εἶσαι κι ἐσὺ ῥίζα τους…

Ναί, ξέρω… εἶναι περίεργοι οἱ ἐπίσημοι ὁμιλητὲς καί, σαφῶς, κάποιοι ἐξ αὐτῶν, καλὰ στημένοι καὶ ἀκόμη καλλίτερα διαπλεκόμενοι.
Μὰ σήμερα τὸ συλλαλητήριο δὲν γίνεται γιὰ αὐτούς. Αὐτοὶ εἶναι βιτρίνα καὶ προσπάθεια ἐξαπατήσεως. Εἶναι ἀφορμὴ γιὰ ἀναστολὲς καὶ γιὰ δικαιολογίες.
Σήμερα τὸ συλλαλητήριο ὅμως δὲν εἶναι δικό τους. Εἶναι τῆς Μακεδονίας μας. Εἶναι τῶν παππούδων μας. Εἶναι τῶν νεκρῶν καὶ τῶν ἡρώων μας. Δὲν ἀξίζουν κάτι σαπρόφυτα νὰ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ αὐτό.

Σήμερα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ἡ Μακεδονία μας μᾶς χρειάζεται.
Σήμερα δὲν ἀπειλεῖται ἀπὸ τὰ ὅπλα τῶν Σλαύων καὶ ἀπὸ τὸ μαχαίρι τοῦ Τούρκου. Σήμερα ἀπειλεῖται ἀπὸ τὸ τοκογλυφικὸ σύστημα, ποὺ μὲ τὸ «ἔτσι θέλω» ἐπιδιώκει νὰ τὴν ἀποκόψῃ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικό της κορμό.

Σκέψου λοιπόν… Σκέψου…
Σήμερα εἶναι ἡ Μακεδονία μας κι αὔριο θὰ εἶναι ἡ Θράκη μας, ἡ Ἤπειρός μας, ἡ Χίος μας, ἡ Μυτιλήνη μας, ἡ Ῥόδος μας καὶ ἡ Σάμος μας…
Σοῦ ἀρέσει;

Ἐὰν ὄχι, τότε σήκω ἀκόμη καὶ τώρα. Δὲν εἶναι ἀργά. Προλαβαίνεις.
Ἡ Μακεδονία σὲ χρειάζεται!!!!
Ἡ Μακεδονία μᾶς χρειάζεται ὅλους!

Φιλονόη

* Δυστυχῶς, γιὰ σοβαροὺς οἰκογενειακοὺς λόγους, ἀδυνατῶ νὰ εἶμαι κι ἐγώ. Θὰ εἶναι ὅμως ἅπαντες οἱ φίλοι μου καὶ οἱ συγγενεῖς μου, δίπλα σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, ποὺ θὰ διατρανώσουν γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας.

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply