Γερμανικὸ …Vertigo!!!

Οἱ πρῶτοι καὶ οἱ μόνοι ποὺ ἔχουν πάθη Vertigo καὶ δὲν ξέρουν ποῦ πατοῦν καὶ ποῦ εὑρίσκονται πλέον, εἶναι οἱ Γερμανοί, ποὺ γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ καλῶνται νὰ πληρώσουν τὸ τίμημα τῆς ἀλαζονείας τους.

Μία ζωὴ τὰ ἴδια.
Ποῦ πᾶς βρέ …Καραμῆτρο;
Τόσο μακρυὰ ποὺ εἶσαι καὶ χωρὶς στρατό ἀπό τά παγκόσμια γεωπολιτικά κι ἐνεργειακά κέντρα;
Μὲ ἁπλᾶ πολιτικὸ ἔλεγχο, οὐδέποτε ἐκέρδισε κάποτε κάποιος…

Ἂς ἔλθουμε ὅμως στὶς ἐκλογές τους καὶ στὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν.
Ἔγραφα στὶς 25 Σεπτεμβρίου:

Ὁ πολιτικὸς κύκλος ἔληξε

Δὲν ὑπάρχουν πλέον ἄλλες πολιτικὲς ἐκλογικὲς ἐξελίξεις στὴν Εὐρώπη, μετὰ τὶς γερμανικὲς ἐκλογές.
Ἦταν οἱ τελευταῖες καὶ οἱ σημαντικότερες, γιὰ τὴν ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα παγκόσμιο γεωπολιτικὴ σκηνή.

Μετὰ τὸ Brexit καὶ τὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογὲς ἐπετεύχθη μία ἀκόμη «Πύῤῥειος» νίκη τοῦ συστήματος ποὺ ἐστήριξε τὸν Τρᾶμπ/Νετανιάχου.
Ἡ γερμανικὴ μπλόφα τῆς ἀριστερᾶς Μέρκελ (συμμάχου τῆς Ῥωσσίας, θιασώτου τῆς Κίνας, ἀγαπημένης τῆς Τουρκίας), γιὰ νὰ ἀποσπάσῃ ψήφους ὑποκρινομένη πὼς εἶναι ἐναντίον τους, ἔως ὅτου τελείωσαν οἱ γερμανικὲς ἐκλογές, ἔλαβε τέλος…
Ἡ Γερμανία πλέον παραδίδεται (ἀποδυναμωμένη πολιτικὰ ὅμως, γλυστρώντας ἀπὸ τὰ χέρια τῆς προηγουμένης «παλαιᾶς τάξεως πραγμάτων», τῆς «ἡπίου πασκοσμιοποιήσεως – Λευκῆς ἀδελφότητος» (Ὀμπάμα – Μέρκελ – Ποῦτιν Ἰρὰν – Κίνα).

Οἱ Η..Π.Α. πλέον, ἐν ὄψει τῆς οἰκονομικῆς τους καταῤῥεύσεως καὶ τῆς καταῤῥεύσεως τοῦ Δολλαρίου, ἔχουν ἐπιλέξη..

Εὑρισκόμεθα πλέον στὶς παραμονὲς τοῦ Γ΄ καὶ τελευταίου Παγκοσμίου Πολέμου, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως, ποὺ σχεδιάζουν καὶ ἐπιθυμοῦν οἱ ῥαβίνοι.
Ζοῦμε ἤδη, ἐν τῇ ἐξελίξει του, στιγμὲς προπαρασκευῆς, παρόμοιες μὲ αὐτὲς τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου…
Τώρα πιὰ ἀπομένουν μόνον κάποιες, ἐλάχιστες, λεπτομέρειες νὰ τακτοποιηθοῦν στὴν Βαλκανική.

Στὴν Ἑλλάδα, τὸ ἐπόμενο διάστημα, προβλέπεται «ἀποσταθεροποίησις». (Ὄχι κατ’ ἀνάγκην κοινοβουλευτικὴ ἀλλαγή, μιᾶς καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ τοῦ Τρᾶμπ δὲν ἔχουν πολιτικὸ ἔρεισμα κι ἐκπροσώπηση στὸ ἑλληνικὸ σύστημα), ἀλλὰ ἀλλαγὴ μέσῳ τῆς τουρκικῆς πλέον’πλευρᾶς. Θὰ πρέπη δηλαδὴ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα νὰ ἀναμένουμε μίαν διαρκῶς αὐξανομένη τουρκικὴ ἐπιθετικότητα (καὶ θὰ τοὺς προκαλέσουν, ἀπολύτως βεβαιωμένα, στὸ νὰ εἰσβάλουν στὴν Ἑλλάδα), καθὼς κι ἐπιβολὴ στὴν Ἑλλάδα μίας,, ἴσως στρατιωτικῶς ἤ, ἀκόμη καὶ φιλοβασιλικῆς κυβερνήσεως.
(Αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ δική μου ἀπορία…!!)

Αὐτὰ ἦσαν ἐκτιμήσεις.
Τώρα ὅμως διαπιστώνουμε πὼς ἤδη ἄρχισαν ὅμως τὰ ὄργανα στὴν Γερμανία!!!
(Ὅπως εἶχα γράψη καὶ στὴν παραπάνω, πρώτη, μετὰ τὶς ἐκλογές τους, ἀνάλυσή μου).

Ξεκινᾶ λοιπὸν κι ἐκεῖ, στὴν Εὐρώπη, ὁ Μεγάλος Πόλεμος.
Ὁ Πόλεμος μεταξὺ «παλαιᾶς τάξεως πραγμάτων» (Ὀμπάμα/Soros-Μέρκελ-Ποῦτιν-Κίνα-Ἰράν) καὶ τῆς «Νέας τάξεως πραγμάτων (σύστημα Τρᾶμπ/Νετανιάχου-Brexit-Καταλωνία κλπ…)

πηγὴ

Καί, στὴν μέση, ὅπως πάντα, …………ἐμεῖς!!!

Στὸ μεταξὺ ἔχουμε κι ἄλλες, ἐνδιαφέρουσες ἐξελίξεις.
Βλέπουμε νὰ μαζεύονται σιγὰ σιγὰ οἱ …σύντροφοι…
(Λευκὴ ἀδελφότης – Ποῦτιν – Ὀμπάμα – Μέρκελ – Ἰρὰν – Κίνα).
Ἔλα νὰ πέφτουν σιγὰ σιγὰ οἱ μάσκες…

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Καί, στὸ μεταξύ, ἐπειδὴ οἱ μάσκες ἔπεσαν, βλέπουμε κι αὐτά:

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Ἀ.Ἑ.

 

(Visited 244 times, 1 visits today)
Leave a Reply