«Μύκονος» τό Καστελόριζο; Γιατί ὄχι;

Ὁ Νίκος Λυγερός προτείνει κάτι …περίεργο!!! Τὴν «Μυκονοποίησι» τοῦ Καστελορίζου!!! Περίεργη ἰδέα;

Ἔχει τὴν λογική της! Προτείνει ὁ Λυγερός νὰ «μετατραπῇ» τὸ Καστελόριζο σὲ μίαν νέα Μύκονο, ξεφεύγοντας ἀπό τὸν ἄχαρο ῥόλο τοῦ πολὺ «ἀκραίου» συνόρου καὶ νὰ μεταμορφωθῇ σὲ  πόλο ἕλξεως τόσο μεγάλου  ἐνδιαφέροντος, ποὺ σταδιακῶς νὰ τὸ μετατρέψουν σὲ …κέντρο προσελεύσεως τουριστῶν (κι ὄχι μόνον φυσικά!).

Καλή ἰδέα μοῦ φαίνεται, ἀλλά πόσο ἐπικίνδυνη γιὰ τὸ ἴδιο τὸ νησὶ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι; Πολύ πιθανόν νὰ κρατήσῃ ἕνα τμῆμα ἀπό  τό χρῶμα, τὸν ἀέρα του καὶ τήν ἰδιαιτερότητά του.  Ἀλλά εἶναι ἐφικτό μέσα ἀπό καθημερινὲς «καταναλωτικοῦ τύπου ἐπιθέσεις» νὰ παραμείνῃ αὐτό ποὺ ξέρουμε;

Βέβαια, ξέρω πώς κατά βάσιν ἔχει δίκαιον ὁ Λυγερός. Ἴσως νὰ εἶναι μεγάλο ῥίσκο ἡ προοπτική τέτοιων ἐξελίξεων, γιὰ τὸ κομμάτι τοῦ χαρακτῆρος τοῦ νησιοῦ, ἀλλά σίγουρα θὰ τὸ δυναμώσῃ καὶ θὰ τοῦ παράσχῃ ἄλλην θέσι στὸ διεθνές στερέωμα.

Σήμερα ἡ Μύκονος εἶναι γνωστή σὲ ὅλην τὴν ὑφήλιο, ὄχι φυσικά γιὰ τὴν κοπανιστή της.  Τό ἴδιο καὶ ἡ Σαντορίνη. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ διασχίζουν τὸν μισό πλανήτη γιὰ νὰ κάνουν τόν γάμο τους σὲ ἕνα  ἀπό αὐτά τὰ νησιά. Καί ἴσως κάποιοι γραφικοί (ὅπως ἐγώ) νὰ ἐπιθυμοῦν νὰ βλέπουν λιγότερο ἀριθμό τουριστῶν καὶ περισσότερη ἡσυχία, ἀλλά παραμένει τὸ γεγονός τῆς ἀναγνωρισιμότητος καὶ τῆς μεγάλης προσελεύσεως τουριστῶν. Ποιὸς ἄλλως τε μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μυκόνου ἤ τῆς Σαντορίνης;

Ἐὰν λοιπὸν ἐξαιρέσουμε τό κομμάτι τοῦ χαρακτῆρος (ποὺ πιθανότατα νὰ χαθῇ ἤ νὰ περιορισθῇ) ἡ πρότασις φαντάζει ἀξιόλογη. Καὶ ἴσως νὰ πρέπῃ ὅλοι μας νὰ τὴν προωθήσουμε καὶ νὰ τὴν στηρίξουμε.

Φιλονόη.

Κι ἐδῶ  ὅλο τὸ κείμενον τοῦ Νίκου Λυγεροῦ ποὺ βρῆκα στὸ Τόνοι καὶ Πνεύματα

Ἡ Μυκονοποίηση τοῦ Καστελορίζου.

Γράφει ὁ καθηγητής Νίκος Λυγερός.

Μπορεί ο τίτλος να αποτελεί μια γλωσσική βαρβαρότητα προς το παρόν αλλά έρχεται ν’ απαντήσει σε μερικούς προβληματισμούς από ανθρώπους που αγαπούν αυτό το νησί και δεν θέλουν να μείνουν άπρακτοι. Οι κάρτες που στάλθηκαν στο Καστελόριζο, αλλά και η ενίσχυση που πήρε η όλη προσπάθεια από τα ελληνικά blogs είναι σημαντική. Διότι αποδεικνύει ότι ο ελληνικός λαός δίνει προσοχή σε μερικά θέματα όταν αντιλαμβάνεται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Πιο σημαντική ακόμα είναι η εξέλιξη της προσπάθειας, αφού μας ενημέρωσαν ότι υπάρχουν πολλοί που θέλουν να πάνε ακόμα και διακοπές εκεί και να οργανώσουν εκδηλώσεις. Όντως η φυσική παρουσία δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία και στους ανθρώπους που βρίσκονται στο νησί. Διότι το Καστελόριζο δεν είναι μόνο ένας χώρος. Πιο πρακτικά πρέπει όμως να λειτουργήσουν και τεχνικές λύσεις. Με ποια έννοια; Με την έννοια της βιωσιμότητας. Δεν μας αρκεί να σκεφτόμαστε τους κατοίκους του Καστελόριζου. Δεν έχουν μόνο το δικαίωμα να επιζήσουν αλλά και να ζήσουν ως πραγματικά ελεύθεροι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν μια επάρκεια. Ακόμα κι αν το νησί έχει περιορισμένες δυνατότητες αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Και εδώ είναι που έρχεται το παράδειγμα της Μυκόνου. Η ειδική θέση αυτού του νησιού δεν είναι ούτε γεωγραφική ούτε κλιματολογική, στη ουσία είναι καθαρά επίπτωση ανθρώπινης επιρροής πάνω στο χώρο μέσω του χρόνου. Φυσιολογικά το Καστελόριζο μπορεί να λειτουργήσει ωε επέκταση της Ρόδου, όπως και η Γαύδος με την Κρήτη. Αλλά η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι να αποτελεί ελκυστή λόγω σπανιότητας. Αυτή η μεταμόρφωση δίνει περισσότερες δυνατότητες για τους κατοίκους και αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με το μέγεθος του νησιού. Στην εποχή του διαδικτύου σημασία δεν έχουν οι αποστάσεις αλλά οι συνδέσεις. Η δημιουργία ενός κέντρου στις άκρες αλλάζει όλα τα δεδομένα.

(Visited 25 times, 1 visits today)
2 thoughts on “«Μύκονος» τό Καστελόριζο; Γιατί ὄχι;

Leave a Reply