Τὰ κτήνη καὶ οἱ «εἰρηνικές» τους ἐπιδρομές!

Κάποιοι ὁμιλοῦν γιὰ φιλίες, γιὰ συμβιώσεις, γιὰ συνύπαρξι!

Τὸ κακό μὲ αὐτοὺς τοὺς κάποιους εἶναι ἡ ἀπουσία μνήμης καὶ γνώσεως.

Κάποιοι θέλουν νὰ πιστεύουν στὴν πολιτιστική ἀναβάθμισι τῶν κτηνῶν. Καλά κάνουν! Δὲν θὰ ἤθελα νὰ ἢξερα τὶ θὰ ἔκαναν ἐὰν ζοῦσαν ἐκεῖνες τὶς ὤρες.

Κάποιοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν πὼς τὸ τέρας μεταμορφώθηκε! Ὅτι οἱ θηριωδίες δὲν εἶναι στὴν φύσιν τους! Καλὰ κάνουν! Δὲν θὰ ἤθελα νὰ μάθαινα τίποτα ἀπὸ ὅσα τὰ πολιτισμένα αὐτὰ τέρατα θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς κάνουν.

Ἀφιερώνω στὸν πρωθυπουργό μας καὶ στὸν φὸν Δημητράκη τὸ παραπάνω ταινιάκι. Ὄχι γιατὶ θὰ καταλάβουν. Ἀδυνατοῦν. Μόνον γιὰ νὰ μάθουν τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ΠΟΤΕ δὲν θὰ δεκτοῦμε κάτι ἀπὸ ὅσα μᾶς μεθοδεύουν!

Φιλονόη.

Πληροφορία ἀπὸ Ἑλληνικὴ Ἀντίστασι

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply