Μιά βαρειά νοσταλγία!

 «Ὅσο προχωρεῖ ὁ καιρός καί τά γεγονότα,

ζῶ ὁλοένα μέ τό ἐντονότερο συναίσθημα

πώς δέν εἴμαστε στήν Ἑλλάδα,

πώς αὐτό τό κατασκεύασμα

πού τόσο σπουδαῖοι καί ποικίλοι ἀπεικονίζουν καθημερινά,

δέν εἶναι ὁ τόπος μας,

ἀλλά ἕνας ἐφιάλτης μέ ἐλάχιστα φωτεινά διαλείμματα,

γεμᾶτα μέ μιά πολύ βαριά νοσταλγία.

Νά νοσταλγεῖς τόν τόπο σου ζῶντας στόν τόπο σου,

τίποτε δέν εἶναι πιό πικρό».

 Ὀδυσσέας Ἐλύτης. (18-3-1996)

Χμ. Οἱ σημερινοί νέοι δέν ἔχουν τίποτα καλό ἀπό τόν τόπο τους νά θυμοῦνται καί ἑπομένως τίποτα νά νοσταλγοῦν. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ τελευταῖοι τυχεροί πού νοσταλγοῦμε ἀκόμη

Κουρῆτες

(Visited 15 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μιά βαρειά νοσταλγία!

  1. Ἐμᾶς μᾶς ἐνοχλεῖ τὸ παρὸν καὶ νοσταλγοῦμε τὸ καλλίτερο παρελθόν.
    Οἱ νέοι ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸ παρὸν κι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔρθει γρηγορότερα τὸ πλήρως παγκοσμιοποιημένο μέλλον.
    Μὰ ὅταν θὰ ἔρθει, θὰ νοσταλγοῦν κι ἐκεῖνοι τὸ παρελθόν τους, ἀλλὰ θὰ εἶναι πολὺ ἀργά – ὅπως καὶ γιὰ μᾶς εἶναι ἀργὰ τώρα.

Leave a Reply