Νά καί κάτι καλό

Ἡ άθλητική ὁμάδα ἐπιλέκτων κοριτσιῶν πού βρέθηκε στήν Ἄγκυρα στά πλαίσια τοῦ “ kids festival” ἀπεσύρθη σέ ἐνδειξι διαμαρτυρίας διότι οἱ τοῦρκοι διοργανωτές εἶχαν προσκαλέσει καί τό ψευδοκράτος τῆς Βόρειας Κύπρου.

Ἡ ἀντιπροσωπευτική ὁμάδα τοῦ ψευδοκράτους ἔλαβε μέρος μέ πολυπληθῆ ἀποστολή καί μέ δική της σημαία. Ἀπ΄ ὅτι ξέρω καμμία χώρα, μέχρι στιγμῆς, δέν ἔχει ἀναγνωρίσει τό ψευδοκράτος…

Ἡ Ἑλληνική ἀποστολή σέ συνεννόησι μέ τήν Γ.Γ.Α. ἀπεφάσισε νά ἀποχωρήση.

Σωστή λοιπόν ἡ διαμαρτυρία. Περιμένουμε καί κάτι πιό οὐσιαστικό γιά τά ἐθνικά μας θέματα….

εἰκόνα

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply