Κι ἐὰν ὁ Δαρβίνος δὲν ἤξερε;

Ἤξερε; Θεωρῶ ἀδύνατον νὰ ἤξερε…

Ὅλη ἡ θεωρία τῆς «ἐπιστήμης» ἐξελίξεως εἶναι ἕνα ἀπίστευτο μαγείρεμα ἀπὸ ὑποθέσεις, εὐσεβεῖς πόθους καὶ ἐκτιμήσεις. 

Τὸ σημείωμα τῆς Λιάνας, ποὺ μοῦ ἔστειλε τὸ παρακάτω, γράφει:

Επίσης , σύμφωνα με τον  Ervin Laszlo ,  από το  βιβλίο του “η Νεα Επιστήμη και το Ακασικό( αιθερικό δηλ. ) πεδίο” εκδόσεις ΑΡΧΕΤΥΠΟ :   το   αρχέγονο κενό διαμορφώνει  πληροφοριακά την εξέλιξη  ,συνεπώς το ερώτημα δεν είναι σχεδιασμός ή εξέλιξη αλλά σχεδιασμός για εξέλιξη.  Η σπορά της ζωής πάνω στην Γη  δεν ήταν βιολογική αλλά δια-πληροφοριακή  και η εξέλιξή της συνεχίζει να διαμορφώνεται  πληροφοριακά από τη ζωή ,όπου και αν υπάρχει στο σύμπαν.

Λιάνα


Σᾶς προτείνω νὰ τὸ δεῖτε. Τοὐλάχιστον ὅσοι θέλουν νὰ αἰσθάντονται πὼς ἔχουν καθαρὴ ματιά. Διότι εἶναι μεγάλη ἠ ἀσάφεια… Πολὺ μεγάλη… Ἔχω ίδίαν ἄποψι καὶ ἴδια παθήματα… Δὲν γίνεται νὰ μεταλλαχθοῦμε ὅλοι σὲ ἠλιθίους…

Φιλονόη.

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply