Ἐγκληματικότης καί ποδήλατο!

Πρίν ἀπό μερικές μέρες οἱ ἀρμόδιοι ὑπουργοί προεδρεύοντος τοῦ ΓΑΠ, συνεσκέφθησαν καί συναποφάσισαν νά καταστείλουν τήν ἐγκληματικότητα. Ὄχι πού θά τούς ξέφευγε. Στήν ἐποχή τοῦ Γάπατου ἀκούσαμε καί μία “φοβερή” γιά νά μήν πῶ γελοία ἰδέα. Δέν θέλει καί πολύ μυαλό γιά νά καταλάβη κανείς ποιός ἦταν ὁ εἰσηγητής: Ἕνα ἀπό τά μέτρα πού θά συντελέσουν στήν πάταξι τῆς ἐγκληματικότητος καί παραβατικότητος εἶναι ἡ δημιουργία ποδηλατοδρόμων στό κέντρο. Θά μᾶς ἐπιτίθενται οἱ Ἀφροασιάτες, θά μᾶς στέλνουν στό νοσοκομεῖο, στό νεκροταφεῖο ἤ στήν φυλακή, θά μᾶς παίρνουν ὅτι ἔχουμε καί δέν ἔχουμε, μαζί μέ τό ὄχημα. Ἀναρωτιέμαι μήπως κρύβεται καί κάτι ἄλλο πίσω ἀπό αὐτήν τήν πρότασι. Ἴσως νά σκέπτεται νά τούς παραδώση τελείως τήν πρωτεύουσα. 

Οἱ Ἕλληνες χρησιμοποιοῦν πλέον, αὐτοκίνητο, ταξί, μετρό ἤ λεωφορεῖο γιά τίς μετακινήσεις των. Ἔχετε δεῖ σέ ταινίες πού ἔχουν γυριστεῖ στήν Ἰνδία, στό Πακιστάν καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς Ἄσίας καί τῆς Ἀφρικῆς, πόσοι ἀπό αὐτούς κυκλοφοροῦν μέ ποδήλατα; Νά τούς θυμίζει, βρέ ἀδερφέ, λίγο τήν πατρίδα τους. Νά αἰσθάνονται ἄνετα τά “παιδιά”. Τί πολυπολιτισμική κοινωνία προσπαθοῦμε νά γίνουμε; Γιατί αὐτό δέν τό γλυτώνουμε. Τελείωσε. Εἶναι ἀποφασισμένο ἄνωθεν. Ἀπό τά ἀφεντικά τοῦ Γαπάτου. 

Τρέξτε πάρετε ποδήλατα, λοιπόν, καί “ξαμολυθεῖτε” στό κέντρο νά σώσουμε τήν πατρίδα….

Νά δεῖτε πού θά προτείνη, σέ Πάτρα καί Ἡγουμενίτσα νά φτιάξουμε κανάλια γιά κανό. 

Ἐκτός ἀπό ὀλίγιστος καί ἐπικίνδυνος, ζεῖ στόν κόσμο του.       

(Visited 38 times, 1 visits today)
Leave a Reply