ΑΟΖ γιόκ!

ΑΟΖ γιόκ!

Ὁ Δρούτσας τὸ εἶπε πρὸ ἡμερῶν. Μὴν τοῦ κολλᾶμε γιὰ ΑΟΖ διότι δὲν θὰ ἀσχοληθῇ μαζύ της. Εἶναι μικροτέρα τῶν βλέψεών του. Ἔχει σημαντικότερα. Ὁ φόν Δημητράκης λοιπόν, γιὰ νὰ μὴν καταπιαστοῦμε μὲ ΑΟΖ καὶ ζορίσουμε τὸν φίλο του τὸν Ἀχμέτ, μᾶς τὸ ξέκοψε. Δὲν κάνει! (Ὁ φόν Δημητράκης τὰ λέει αὐτά. Οἱ Ἕλληνες τί λένε;)

Φίλος ἐπικοινώνησε μὲ τὸ ἀντίστοιχο ὑπουργεῖο καὶ μετὰ ἀπὸ ἀρκετὲς πιέσεις κατάφερε νὰ λάβῃ τὶς δέουσες πληροφορίες. ΑΟΖ ΓΙΟΚ!!!! Κάτι κάνουν ἐκεῖ, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ κάνουν βασίζεται σὲ ἐμπορικὲς συμφωνίες κι ὄχι σὲ διακρατικὲς συμφωνίες. Κοινῶς; Αὐτὸ ποὺ ἐξετάζουν εἶναι τὸ θέμα τῆς διαχειρίσεως (μήπως ἐκχωρήσεως;;;) τοῦ δημοσίου πλούτου, κι ὄχι τὸν τρόπο ποὺ θὰ μπορέσῃ αὐτὸ τὸ ῥημάδι ποὺ λέγεται Ἑλλαδιστάν νὰ μαζέψῃ χρῆμα καὶ νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὰ προβλήματά του.

Βέβαια, γιὰ νὰ καθορίσῃς μία ἰδιοκτησία, πρέπει νὰ πᾶς στὸ κτηματολόγιο καὶ νὰ τὴν δηλώσῃς. Κι ἐὰν ὄλα κρίνονται νόμιμα, τότε μπορεῖς νὰ τὴν κάνῃς ὅ,τι θέλεις. Νὰ τὴν πουλήσῃς, νὰ τὴν κτίσῃς, νὰ τὴν φυτέψῃς, νὰ τὴν σκάψῃς… Ὅ,τι θέλῃς.  Πρωτίστως ὅμως χρειάζεται τὸ νομότυπον. 

Κατ’  ἀντιστοιχίαν, γιὰ νὰ ὁρίσῃς ἕνα χωράφι σὲ διεθνῆ ὕδατα ὡς δικό σου, πρέπει νὰ ἀπευθυνθῇς στὸ ἀντίστοιχο διεθνὲς  κτηματολόγιο. Δὲν μπορεῖς αὐθαιρέτως νὰ πᾶς καὶ νὰ παλουκωθῇς σὲ κάτι ποὺ δὲν ἔχουν ἀναγνωρίσει τὰ διεθνὴ κτηματολόγια. Καὶ τὰ διεθνὴ κτηματολόγια στὴν παρούσα περίπτωσι εἶναι τὸ δίκαιον τῆς θαλάσσης. Αὐτὸ δὲν τὸ γνωρίζουν οἱ ἐγκέφαλοί μας; 

Μᾶλλον τοὺς διαφεύγει!!! Γιὰ παράδειγμα, οἱ ὅποιες συμφωνίες μεταξὺ Ἑλλάδος κι Ἀλβανίας ἐκρίθησαν ὡς παράνομες ἀπὸ ἀλβανικὰ δικαστήρια. (Λεπτομέρειες στὸ Ἑλληνοαλβανικὲς συμφωνίες: τί εἶναι νόμιμον;)

Ἔγραφα τότε:

Ο αναπληρωτής  πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της Αλβανίας Κρεσνίκ Σπαχίου/ Kreshnik Spahiu, αντέδρασε μετά από τους ισχυρισμούς της ελληνικής πολιτικής, για την εξήγηση που αποδίδει στη συμφωνία των χωρικών υδάτων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Σπαχίου, για το θέμα αυτό αποφάνθηκε το Συνταγματικό Δικαστήριο και πρόσθεσε ότι  δεν υπάρχει νομική συμφωνία αλλά πολιτική.

Σὲ ποιές λοιπόν συμφωνίες βασίζονται τὰ ξεφτέρια μας; Δὲν θέλω νὰ μειώσω τὶς προσπάθειες Μανιάτη, ποὺ ἔχει καταπιαστεῖ μὲ τὸ θέμα. Θέλω νὰ κατανοήσω σὲ ποίαν λογικὴ βασίζει τὸν χάρτη ποὺ ἀνήρτησε τὸ ὑπουργεῖον ἐσωτερικῶν πρὸς δημοσία διαβούλευσι. Διότι ὠς γνωστόν, οἱ πολιτικές κατὰ τὰ ἀλβανικὰ δικαστήρια, συμφωνίες Ἑλλάδος Ἀλβανίας δὲν ἔχουν συνταγματικὴ ἰσχύ, συνεπῶς καταρρίπτονται ἀμέσως. Ἢ δὲν ἐνδιαφέρει τὴν ὁμάδα Μανιάτη ἡ συγκεκριμένη παράμετρος;

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, ἐὰν τὸ χωράφι (μέσῳ δικαίου θαλάσσης πάντα) δὲν κατοχυρωθεῖ ὡς χωράφι, δὲν εἶναι χωράφι. Ὅμως κάτι τέτοιο ἐμπίπτει στὶς ἁρμοδιότητες τοῦ φὸν Δημητράκη. Κι ὁ φὸν Δημητράκης μουλάρωσε. (Νὰ μὴν κακοκαρδίσῃ καὶ τὸν Ἀχμέτ του….) Ἐδῶ λοιπὸν δὲν συζητᾶμε γιὰ χωράφι ἀλλὰ γιὰ μίαν ὁριογραμμή ποὺ δὲν ἔχει καμμία λογικὴ βάσι. Κάνω κάποιο λᾶθος μήπως; 

Συνεπῶς δὲν πιστεύω πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνουν βασίζονται σὲ διακρατικὲς συμφωνίες ἀλλὰ σὲ μίαν λογικὴ παραλόγου, συνήθη γιὰ τὰ δεδομένα τῶν κρατικοδιαίτων ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, καὶ ἀφορᾷ μόνον σὲ ἐκμετάλλευσι. Τί θὰ γίνῃ ὅμως βρὲ μᾶγκες ἐὰν αὔριο ἔλθῃ ἡ Λιβύη ἢ ἡ Ἀλβανία ἢ ἡ Ἰταλία καὶ ἀμφισβητήσῃ τὸ χωράφι; Θὰ τὰ μαζέψετε καὶ θὰ φύγετε ἢ σκασίλα σας; Ἔχει ὁ θεός σας; Γιατί τοῦ δικοῦ μας τοῦ τελείωσε καὶ δὲν ἔχει πλέον τίποτα γιὰ μισακὲς καταστάσεις. Ὁ δικός μας πλέον τὰ θέλει ὅλα.

Με “μαιμού” ΑΟΖ και στην μισή περιοχή ξεκινούν οι έρευνες υδρογονανθράκων

 Από τις 7 Ιουν.2011 το ΥΠΕΚΑ ανάρτησε για διαβούλευση , το σχέδιο διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών, μη αποκλειστικής χρήσης, στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους, της Δυτικής Ελλάδας και Νότια της Κρήτης.
Η επιλεγμένη ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πρέπει να συγκεντρώσει, να επεξεργαστεί και να ερμηνεύσει τουλάχιστον  …. .. χλμ. 2D σεισμικών δεδομένων στην υπεράκτιαπεριοχή της Δυτικής και Νότιας  Ελλάδος στο χάρτη της εικόνας.
Ο τίτλος της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης αναφέρεται στην θαλάσσια ζώνητης  ελληνικής υφαλοκρηπίδας στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.ΑΟΖ γιόκ!2
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι :
– Ακόμα και τώρα φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τον όρο Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) , πόσο μάλλον να ενεργοποιήσουν την ΑΟΖ.
– Έστω και έτσι προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν ΑΟΖ απ το παράθυρο..
– Αφήνουν όμως “ορφανή” την μισή Νότια και ολόκληρη την Ανατολική ΑΟΖ της χώρας μας, κάνοντας εμφανές ότι υπάρχει πρόβλημα καθορισμού της.
– Από ότι διαπιστώσαμε καθορίστηκαν τα όρια της θαλάσσιας περιοχής του Ιονίου Πελάγους και της Νότιας Κρήτης, στη βάση της αρχής της «μέσης γραμμής/γραμμής ίσης αποστάσεως» μεταξύ όλων των εδαφών των εμπλεκομένων χωρών.
Ἔχουμε λοιπόν καὶ λέμε: 
ΑΟΖ δὲν φτιάχνουν. Μούσια μουσαντὲ τὰ ὅσα διαβάζαμε τὶς προηγούμενες ἡμέρες. 
Διακρατικὲς συμφωνίες (πλὴν Ἰταλίας) δὲν ἰσχύουν. Συνεπῶς αἰωρεῖται τὸ κάθε τους ἐγχείρημα. 
Ἐμπορικές συμφωνίες ποὺ νὰ στηρίζουν τὸ παραπάνω εἶναι ἄστα νὰ πᾶνε καὶ νὰ μὴν ξανάλθουν… 
Μᾶς ἔμεινε κάτι; 
Ἡ ἀπορία γιὰ τὸ νέο δούλεμα ἴσως;
Υ.Γ. Κουκουρούκου!!!!
(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply