Ἡ σφαγή τοῦ Διστόμου

Σάν σήμερα πρίν ἀπό 67 χρόνια (10 Ἰουνίου 1944) τό Δίστομο ὑπῆρξε τόπος ἑνός ἀπό τά πιό ἀποτρόπαια ἐγκλήματα τοῦ Ναζισμοῦ στήν κατεχόμενη Ἑλλάδα. Τό πρωί αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἰσχυρή φάλαγγα γερμανῶν στρατιωτῶν πού εἶχε ξεκινήσει ἀπό τήν Λειβαδιά κατηυθύνετο πρός τήν Ἀράχωβα μέ σκοπό νά ἐκκαθαρίση τήν περιοχή ἀπό τούς ἀντάρτες. Σέ ἀπόστασι 14 χιλιομέτρων ἀπό τήν Λειβαδιά οἱ Γερμανοί συνέλαβαν 12 ἀγρότες ὡς ὁμήρους καί ἄρχισαν νά πολυβολοῦν ἀνυποψιάστους χωρικούς πού εὕρισκαν στόν δρόμο τους. Ἡ φάλαγγα ἐνισχύθηκε μέ ἄλλη γερμανική ὁμάδα πού εἶχε ξεκινήσει ἀπό τήν Ἄμφισσα καί ἔφτασε στό Δίστομο, ἀπ΄ ὅπου, ἀφοῦ λεηλάτησε τήν κωμόπολι, προχώρησε πρός τά Στεῖρα. Στήν θέσι Καταβόθρα δέχθηκε ἐπίθεσι ἀπό ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ, πού ὕστερα ἀπό σύντομη ἀλλά σφοδρή μάχη ἀναγκάστηκαν νά ὑποχωρήσουν μέ ἀπώλειες 15 νεκρούς καί ἰσάριθμους περίπου βαρειά τραυματισμένους. Οἱ ἀπώλειες τῶν γερμανῶν ἦσαν 6 νεκροί καί 15 τραυματίες. Οἱ γερμανοί, ἀπέδωσαν τήν ἐπίθεσιν τοῦ ΕΛΑΣ σέ εἰδοποίησι ἀπό κατοίκους τοῦ Διστόμου. Ἐπέστρεψαν στήν κωμόπολι καί ὁλοκλήρωσαν τό ἔργο τῆς καταστροφῆς τοῦ χωριοῦ μέ πρωτοφανῆ θηριωδία. Τό Δίστομο πυρπολήθηκε μέ διαταγή τοῦ διοικητοῦ τῆς φάλαγγας ὑπολοχαγοῦ Χάνς Ζάμπελ καί ἐκτελέστηκαν ἀπάνθρωπα 218 κάτοικοι ἀπό τούς ὁποίους 20 ἦταν βρέφη, 45 παιδιά καί ἔφηβοι, 111 ἐνήλικες καί 42 ὑπερήλικες. Μέσα σέ 2 μόνον ὧρες!!! Ἐκτελέστηκαν ἐπίσης ἄλλα ἄτομα πού εὑρέθησαν στόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς τῶν γερμανῶν πρός τήν Λειβαδιά. Ἡ εἴδησις γιά τήν σφαγή μεταδόθηκε ἀμέσως ἀπό τόν ῥαδιοφωνικό σταθμό τοῦ Λονδίνου καί ἀπό ἄλλους ῥαδιοφωνικούς σταθμούς τοῦ ἐλεύθερου κόσμου καί προκάλεσε τήν ἀγανάκτησι τῆς κοινῆς γνώμης. Ἡ γερμανική διοίκησι τῶν Ἀθηνῶν προσπάθησε μέ ἀνακοινωθέν νά ἐπιρρίψη τήν εὐθύνη στούς κατοίκους τοῦ Διστόμου, πού δέν συνεμορφώθησαν μέ συγκεκριμένες στρατιωτικές διαταγές, τίς ἴδιες ὅμως ἡμέρες οἱ θηριωδίες τοῦ Διστὀμου ἐπαναλαμβάνοντο στήν Κλεισούρα τῆς Καστοριᾶς καί ἀλλοῦ.

Μετά τήν λήξι τοῦ πολέμου τό Ἑλληνικό γραφεῖο ἐγκληματιῶν πολέμου μπόρεσε νά ἀνακαλύψη τόν ὑπεύθυνο τῆς καταστροφῆς τοῦ Διστόμου ἀξιωματικό Χάνς Ζόμπελ, πού εἶχε καταφύγει στό Παρίσι καί εἶχε συλληφθεῖ. Οἱ γαλλικές ἀρχές τόν παρέδωσαν στίς Ἑλληνικές καί ὁ Ζάμπελ προφυλακίστηκε. Κατά τήν διάρκεια τῆς προφυλακίσεως του ἡ κυβέρνησις τῆς δυτικῆς γερμανίας τόν ζήτησε γιά “παράλληλη” ἀνάκρισι. Δέν ἐπέστρεψε ὅμως στήν Ἑλλάδα ποτέ ! ! ! 

εἰκόνα 

ὡρισμένα στοιχεῖα τοῦ παραπάνω κειμένου ἐλήφθησαν ἀπό τόν πάπυρο

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply