Δὲν παραιτοῦμαι, δὲν παραιτοῦμαι, δὲν παραιτοῦμαι…..

Λέει ὁ ΓΑΠ!!! 

Ποιοί πῆραν τὴν μεγάλη χαρά γιὰ παραιτήσεις κι ἀποχωρήσεις κι ἀνασχηματισμοὺς κι ἀλλαγὲς κυβερητικῶν σχημάτων; Νὰ τὴν ἀπαρατήσουν ἥσυχη τὴν χαρά. Δὲν εἶναι τῆς ὧρας αὐτῆς! Ὁ ΓΑΠ, ἐφ’ ὅσον μᾶς «ἔπαιξε» λίγο στὸ ἐπίπεδο τοῦ  κλασσικοῦ ἐκβιασμοῦ του (κάτι ἀνάλογο μὲ τὶς δηλώσεις του πρὸ τῶν καλλικρατικῶν ἐκλογῶν), τώρα ἔρχεται καὶ ξεκαθαρίζει τὰ πράγματα!!!

«Δὲν παραιτοῦμαι, δὲν παραιτοῦμαι, δὲν παραιτοῦμαι….» δηλώνει μὲ τὴν στάσι του… (καὶ μὲ τὸν λόγο του φυσικά…)  Κι ἀπὸ κοντὰ καὶ οἱ ἀκολουθοί του… Δὲν παραιτοῦνται, δὲν παραιτοῦνται, δὲν παραιτοῦνται. Ἡ Ηἄννα μάλλιστα θέλει νὰ «ἀγανακτίσῃ» μὲ τοὺς «ἀγανακτισμένους»… Κατ’  οὐσίαν μᾶς εἶπε ἡ μανδάμ πὼς ἀκόμη κι ἐὰν ξεφορτωθοῦμε τὸν ΓΑΠ, αὐτὴ «δὲν παραιτεῖται, δὲν παραιτεῖται, δὲν παραιτεῖται….» 

Ξέρετε κάτι; Δὲν μὲ πειράζει τόσο ποὺ δὲν καταλαβαίνουν τί τοὺς γίνεται… Οὔτε ποὺ ὑπὲρ πάντων ὅλων τοποθετοῦν τὰ συμφέροντα τῶν ἀφεντικῶν τους. Αὑτὸ ποὺ μὲ πειράζει εἶναι ποὺ τόσος κόσμος ξεροσταλιάζει εὐγενέστατα ἔξω ἀπὸ τὸ ἄνδρο τῆς ἀκολασίας κι ἀναμένει (εὐγενικῶς πάντα) τὴν εὐγενικὴ κι ἀξιοπρεπῆ ἀποχώρησι τῶν καταχραστῶν τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς πολιτείας. Δὲν ἔχουν καταλάβει πὼς αὐτὰ τὰ νούμερα δὲν ξεκουμπίζονται οὔτε μὲ κλωτσιές. Οὔτε μὲ κουτρουβᾶλες. Κάτι ἄλλο θέλουν… Χειρότερο… Ἀλλὰ ἔλα ποὺ εἶμαι εὐγενὴς κι ἐγώ καὶ δὲν τὸ λέω… 

Πολὺ φοβοῦμαι ὅμως πὼς κάποιοι ἄλλοι δὲν εἶναι καὶ τόσο εὐγενεῖς… Κι αὐτὸ στὶς ξεροκέφαλες κουδουνίστρες μας,  δὲν θὰ βγῇ διόλου σὲ καλό… Ἄλλως τε τό εἴπαμε… Αὐτὰ τὰ «ἐν ἀναμονῇ ἐλικόπτερα», δυστυχῶς, δυστυχέστατα, παθαίνουν κάτι βλᾶβες…. Ἀνεπανόρθωτες…. 

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.Λέτε νὰ μὴν τὸν ἀφήνῃ ἡ μαμά του;

Υ.Γ.2.Κάποιος Ἕλληνας γιὰ νὰ τοὺς «παραιτήσῃ» θὰ βρεθῇ ἄρα γε;

Ηἄννα: Ἡ Ἄννούλα ἐξοργίστηκε; 


φωτογραφία ἀπό ἐδῶ 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply