Ἰδοῦ γιατί ἡ κυβέρνησις ἔπεσε!!!

Διότι εἶναι παράνομη.

Διότι εἶναι ἀνήθικη.

Διότι καταπατᾶ κάθε ἀνθρώπινο δικαίωμα.

Διότι μὲ τοὺς ἐκβιασμούς ἀπέσπασε μόνον μίαν μικρὴ παράτασι χρόνου.

Διότι ἀρνεῖται νὰ ἀντιληφθῇ τὸ δίκαιον.

Διότι κτύπαγε ἀόπλους πολίτες μὲ τόσο μένος, ποὺ πράγματι κατήντησε ἀπάνθρωπον.

Διότι ὑποκρίνεται, πλέον μόνον στὸν ἑαυτόν της, τὴν νομιμότητά της.

Διότι κάθε λογικὸς ἄνθρωπος στὸν πλανήτη ἔχει ἤδη ἀντιληφθεῖ τὸ τέλος της.

Διότι ἕνας τυφλός εἶδε καὶ 155 «ἀνοικτομάτηδες» δὲν βλέπουν τὴν τύφλα τους.

Διότι οἱ πραιτωριανοί τους κτύπαγαν ἄκριτα γηραιούς πολίτες τὴν στιγμή ποὺ τὰ τσιράκια τους οἱ δημοσιοκᾶφροι παρουσίαζαν μόνον τὰ πέριξ τῆς πλατείας ἔργα τοῦ παρακράτους. Δῆλα δή τοῦ κράτους.

Διότι οὐδεῖς πολίτης σήμερα στήν Ἑλλάδα (ἀναφέρομαι σὲ πολίτες κι ὄχι σὲ ὑπηκόους) τὴν ἀναγνωρίζει.

Διότι τὰ φτυσίματα καὶ οἱ  μοῦτζες τελείωσαν. Τώρα περνᾶμε στὴν ἐπομένη φάσι, ἡ ὁποία εἶναι ἡ θεαματική τους πτώσις. Ἡ θορυβώδης τους πτώσις. Ἡ πραγματική τους πτώσις…

Διότι συναίσθησι εὐθύνης δὲν θὰ δοῦμε στὶς κουδουνίστρες. Συγγνώμη οὐδεῖς θὰ ζητήσῃ. Ἀντιθέτως, θεωρῶντας ἑαυτοὺς παντοδυνάμους, θὰ δοῦμε ἀκόμη περισσότερα αἴσχη. 

Διότι δὲν εἶναι ἠλίθιοι. Δὲν εἶναι ἀνθέλληνες. Δὲν εἶναι κουδουνίστρες. Ἢ τοὐλάχιστον δὲν εἶναι μόνον αὐτά. Εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ ἕνα καὶ μοναδικόν: εἶναι ΥΒΡΙΣΤΕΣ!!! Κι αὐτὸ οὔτε ὁ ἄνθρωπος οὔτε ἡ φύσις τὸ ἀνέχεται. 

Διότι μοῦ θυμίζουν πλέον κάτι ξεπεσμένουν εὐγενεῖς ποὺ γυρνοῦσαν στὰ σαλόνια γιὰ νὰ βροῦν νύφες μὲ προίκα. Κουβαλῶντας τὸν τίτλο τους ὡς τρόπαιο, μὲ καμμία ἠθική καὶ καμμία ἀξία. Κι ὅπως φυσικότατα ἐχάθησαν οἱ ξεπεσμένοι εὐγενεῖς, ἔτσι φυσικότατα θὰ χαθοῦν κι αὐτοί… Μαζί μὲ ὅλα ὅσα σέρνουν μαζί τους.

Διότι ἀδυνατοῦμε πλέον νὰ παλαίψουμε μὲ χάρτινους δράκους. Τὸ μόνον ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ προχωρήσουμε ἐμπρός. Ἀφήνοντας πίσω μας γιὰ πάντα κάθε βρώμα καὶ κάθε σαπίλα ποὺ μᾶς κρατᾶ ἀκινητοποιημένους καὶ φοβισμένους. 

Διότι τὸν κόσμο θὰ τὸν φτιάξουν τὰ φωτισμένα μυαλά κι ὄχι τὰ κεφάλια ποὺ εἶναι γεμάτα σκατά.

Διότι ἔχει ἤδη ξημερώσει ἡ νέα ἡμέρα, ἡ γεμάτη φῶς καὶ ἥλιο… Ἡ ἡμέρα ποὺ μᾶς βοήθησε νὰ δοῦμε τὴν πραγματικὴ διάστασι τῶν καταστάσεων.

Διότι ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό εἶναι μία ψευδαίσθησις. Καὶ ἡ μοναδικὴ ἀλήθεια εἶναι αὐτή ποὺ  κτίζουν  οἱ  ἄνθρωποι ποὺ θέλουν, μποροῦν καὶ θὰ ξαναφτιάξουν τὸν κόσμο ἀπό τὴν ἀρχή.  Οἱ ἄνθρωποι ὅμως… Ὄχι τὰ σκουλήκια…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Πρὸ μερικῶν ἐτῶν στὴν Γεωπονική σχολή κατάφεραν κι ἐδημιούργησαν καλαμπόκι ὕψους τριῶν μέτρων. Μὴ γενετικῶς τροποποημένον φυσικά. Τὸ λίπασμα ποὺ ἐχρησιμοποίησαν ἦταν τὰ ψυχανθῆ. Φυτά-«ζιζάνια» ἢ ἀκόμη καὶ παράσιτα. Τώρα πιά πιστεύω πὼς ὡς κοινωνία βρήκαμε τὰ δικά μας ψυχανθῆ. Εἶναι ἐκεῖ στὸ Σύνταγμα. Περιμένετε λίγο ἀκόμη καὶ θὰ δεῖτε τὸ μέγιστο θαῦμα. Οἱ πολίτες ποὺ θὰ γεννηθοῦν μὲ λίπασμα αὐτὰ τὰ ψυχανθῆ, θὰ εἶναι τόσο «μεγάλοι» κι ἀνδρειωμένοι, ποὺ ὅλος ὁ πλανήτης θὰ τρίβῃ τὰ μάτια του ἀπὸ θαυμασμὸ κι ἀνακούφισι.

(Visited 24 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἰδοῦ γιατί ἡ κυβέρνησις ἔπεσε!!!

  1. ΤΑ ΤΟΜΑΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΛΜΟΥΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΝ ΕΘΝΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΧΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΨΕΚΑΖΟΥΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Α’ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ , ΕΙΝΑΙ ΖΩΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ- ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΣΩΣ )

    • Δὲν εἶναι ἁπλῶς τομάρια οὔτε ζῶα τοῦ χειρίστου εἴδους, καλέ μου φίλε. Εἶναι πραιτωριανοί, ἤγουν ἀνθρωπόμορφα δίποδα τεταγμένα εἰς τὴ ὑπηρεσίαν τῆς ἐξουσίας. Τῆς κάθε ἐξ-οὐσίας. Καὶ προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τοὺς αὐθέντας των οὐδένα ἔχουν φραγμόν. Ἄνανδροι καὶ δειλοὶ, εἶναι ὡς ἐκ τούτου ἄκρως ἐπικίνδυνοι. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι καὶ ἐντελῶς ἠλίθιοι ἀδυνατοῦν νὰ άντιληφθοῦν ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι δηλητηριάζονται ἀπὸ τὰ χημικὰ μὲ τὰ ὁποῖα ἀφειδῶς ψεκάζουν δικαίους καὶ ἀδίκους μὲ συνέπειαν νὰ προσβληθοῦν εἰς τὸ μέλλον ἀπὸ βαρυτάτας νόσους. Ἀνανδρεία, δειλία, ἠλιθιότης, πίστις καὶ ὑπακοὴ εἰς τὴν ἐξ-οὐσίαν. Ἰδοὺ τὰ προσόντα ἑνὸς καλοῦ πραιτωριανοῦ. Εἶναι νὰ τοὺς λυπᾶσαι, φίλε μου.

Leave a Reply