Ὁ λύκος καί τά πρόβατα

Τελικῶς, ψηφίστηκε καί τό πολυνομοσχέδιο. (ἐνιαῖο μισθολόγιο, ἐργασιακή ἐφεδρεία, ἀφορολόγητο 5.000 εὐρώ…). Ἄλλο ἕνα ἀπό τά δεκάδες πού ἔχει ψηφίσει αὐτή ἡ βο(υ)λή. Ὑποψιάζομαι ὅτι ἡ «κυβέρνησις» γιωργάκη εἶναι ἐκείνη πού ἔχει ψηφίσει τά περισσόοτερα μέσα σέ δύο χρόνια ἀπό τίς περισσότερες κυβερνήσεις τῶν τελευταίων ἐτῶν. Τά περισσότερα ψηφισθέντα ἀλλά καί τά λιγότερα ἐφαρμοσθέντα. Ὄχι μόνο ἐλέῳ τρόικας ἀλλά καί ἀνικανότητος.

Ὁ κόσμος γέμισε τίς πλατεῖες, διεμαρτυρήθη, ἔχασε τήν ζωή του ἕνας συμπολίτης μας, ἀλλά ἀποτέλεσμα μηδέν.Ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευσις σύρεται πίσω ἀπό τά γεγονότα χωρίς νά μπορῇ νά «ἀρθρώσῃ λέξι». Πάντως, ὀφείλουμε νά παραδεχτοῦμε ὅτι ὡς κυβέρνησις τό πα-σόκ εἶχε καί ἔχει φέρει τήν καταστροφή, ἀλλά ἀσκεῖ τήν καλλιτέρα ἀντιπολίτευσιν. Ἐπίσης, ὅταν ἀπεφάσισε νά ῥίξη τήν κυβέρνησι Καραμανλῆ, τό ἔπραξε πολύ εὔκολα. Θυμηθείτε τί ἐγίνετο πρίν ἀπό μερικά χρόνια….Ἄς τά βλέπει αὐτά ὁ τό ἄλλο ἀνδρείκελο πού εἶναι ἕτοιμο νά ἀναλάβῃ τήν ἐξουσία (ποιά ἐξουσία;). Σήμερα, ἀντιπολίτευσι ἀσκεῖ μόνον ὁ λαός. 

Ὁ ἔκπτωτος πρωθυπουργός διέγραψε τήν πρώην ὑπουργό του – σιγά τά ὠά – μέ συνοπτικές διαδικασίες. Ἔμεινε τώρα μέ 153 βουλευτές. Ἔχει διαρρεύσει στό διαδίκτυο μία φράσι πού φέρεται νά εἶπε ὁ «πρωθυπουργός», ὅταν ἔφερε στήν βουλή τό νομοσχέδιο γιά τό ἀσφαλιστικό, ὅτι δέν κυβερνᾶ ἄν μείνει μέ 153 βουλευτές. Ἀνεθάρρησαν ὡρισμένοι; Μά καί «λεφτά ὑπάρχουν» εἶχε πεῖ πρίν ἀπό δύο χρόνια καί μετά ἀπό μερικές ἡμέρες διεπραγματεύετο μέ τό ΔΝΤ. Ἄν θελήσουμε νά καταγράψουμε πόσες φορές εἶπε ψέμματα στόν ἑλληνικό λαό θά γράφουμε μέχρι αὐριο τό πρωί.

Ξέρετε τό παραμύθι τοῦ λύκου καί τοῦ βοσκοῦ μέ τά πρόβατα; Ἴσως ἔτσι νά τήν πάθῃ κάποια στιγμή καί δέν θά τόν πιστεύει κανείς.

Μινώταυρος

(εἰκών) 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply