Οἱ τότε μαυραγορῖτες ἔφαγαν μόνον ξῦλο… Οἱ τώρα;

Οἱ τώρα μαυραγορῖτες δὲν νομίζω νὰ προλάβουν νὰ φᾶνε ξῦλο…
Δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ φθάσουμε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖον!
Δὲν θὰ τοὺς φθάσῃ ὁ χρόνος!

συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply