Ὁ τάφος καὶ τὸ ἄγαλμα τοὺ Κολοκοτρώνη.

Ὁ τάφος καὶ τὸ ἄγαλμα τοὺ Κολοκοτρώνη.
Σήμερα ἔμαθα κάτι νέο.

Σήμερα ἔμαθα πὼς ὁ τάφος τοῦ Γέρου μας εἶναι στὸ Α’ νεκροταφεῖον.
Ναί, τὰ ὀστᾶ του ἔχουν πρὸ πολλοῦ μεταφερθεῖ, ἀλλὰ ὁ τάφος, μαζὺ μὲ τὸ ἄγαλμά του, παραμένουν ἐδῶ, δίπλα μας.

 

Ἀξίζει τώρα, ἡμέρες ποὺ εἶναι, μίαν ἐπίσκεψιν, καθῶς καὶ λίγες μαργαρίτες.
Ἔτσι, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἰσχυριστοῦμε ἀργότερα στὰ παιδιά μας πὼς ἀκόμη τιμοῦμε αὐτοὺς ποὺ ἔτσι τοὺς πρέπει.

Φιλονόη.

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply