Ψηφίζω Γκουσγκούνη!

Πάει, τὸ ἀπεφάσισα!
Ἐφ΄ ὅσον θὰ μᾶς πᾶνε ποὺ θὰ μᾶς πᾶνε χορο-πηδῶντας, τοὐλάχιστον τὸ χοροπήδημα νὰ τὸ κάνῃ ὁ εἰδικός!!! Αὐτὸς ξέρει καλλίτερα!

Συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply