Ἡ συνείδησις τῆς Ἀλλαγῆς.

Καλημέρα μὲ Νικόλα πάλι σήμερα.
Ἡ συνείδησις τῆς ἀλλαγῆς τὸ θέμα μας…
Κι ἐπεὶ δὴ πρὸ  χθὲς εἶχα μίαν ἀνάλογον συζήτησιν, μὲ θέμα τὴν συνείδησιν καὶ τὸ συν+εἰδέναι, εἶμαι κάπως …προετοιμασμένη γι’ αὐτό…

Ἀλλάζοντας μένουμε ἴδιοι; Ἀληθές ἤ ψευδές;
Τίποτα δὲν μένει ἴδιο, διότι τίποτα δὲν μένει στάσιμον…. Τὰ στάσιμα ὕδατα βρωμοῦν καὶ οἱ στάσιμοι ἄνθρωποι πεθαίνουν…  (Κι ἄς ἔχουν ξεχάσει νὰ τοὺς τὸ ποῦν…)

συνέχεια

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply