Ἐπτωχεύσαμεν!


Πράγματι…

Ἐπτωχεύσαμεν, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ χρῆμα… 

Αὐτὴ ἡ πτώχευσις ποὺ πάθαμε ἦταν ἡ τελευταῖα ἔκφρασις  τῆς ἄλλης, τῆς ἠθικῆς, τῆς νοητικῆς, τῆς πνευματικῆς…

Αὐτὴ ἡ πτώχευσις, μὲ τὴν ὁποίαν καταπιανόμαστε ἐδῶ καὶ δύο χρόνια, δὲν εἶναι παρὰ μόνον ἡ ἀντανάκλασις τῆς πραγματικῆς μας πτωχεύσεως! 

Τῆς βαθειᾶς μας πτωχεύσεως…

 

Πόσο άγχος έχει πιάσει τους ανθρώπους μη φτωχύνει η τσέπη τους.

Και κανείς δεν αναλογίζεται ότι έχει πετρώσει η καρδιά τους…

Φτωχός δε σημαίνει να μην έχεις.

Φτωχός σημαίνει να μη νιώθεις..

Αν μετρήσουμε τον πλούτο μας με βάση το Συναίσθημα…

… πτωχεύσαμε …

Καί τώρα τί γίνεται;

Πῶς ἀντιμετωπίζουμε τήν πραγματικότητα; 

Κλαίγοντας ἤ ἀλλάζοντας; 

Ἕνας δρόμος ὑπάρχει!

Ψηλὰ τὸ κεφάλι καὶ μόνον ἐμπρός!

Ἐτούτη εἰδικῶς ἠ πτώχευσις εἶναι δική μας ὑπόθεσις καὶ ἀφορᾶ σὲ ὅλην τὴν Ἀνθρωπότητα!

Ἐμεῖς τὸ φτιάξαμε ἔτσι, ἐμεῖς θὰ τὸ ξεφτιάξουμε!
Κι ὄχι μόνον θὰ τὸ ξεφτιάξουμε, ἀλλὰ θὰ τὰ δομήσουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή!

Καλημέρα μας!

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply