«Μέ τήν βοήθεια τῆς παναγιᾶς θά κερδίσουμε»!

 

Ὤχ, τό μάτι μου. Ἔτσι σκέφθηκα ὅταν διάβασα τίς δηλώσεις τοῦ Ἀντωνάκη (τοῦ ἑτέρου ὀλιγίστου) στήν Καλαμάτα. Πρόσεχε βρέ παιδάκι μου. Δέν ξέρεις καμμία φορά. Ἔχεις καί μία εὐαισθησία. Κάπως ἔτσι τήν ἔπαθες τήν προηγούμενη φορά;

Τώρα, πάντως, ἡσύχασα. Ἀφοῦ θά μᾶς βοηθήσῃ ἡ παναγιά, ὅτι κι ἄν κάνει ὁ ἀνύπαρκτος, δέν μπορεῖ….θά ὁρθοποδήσουμε. 

Βρέ Ἀντωνάκη, δέν εἶδες καί τόν Καμμένο; Δέν τόν βοήθησε ἡ παναγιά. Ἐξηφανίσθη κι αὐτός καί τό κόμμα του.

Καί μή χειρότερα…..

Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νά πᾶς στό σπιτάκι σου; Πρωθυπουργός ἔγινες, ἀρχηγός μίας χώρας πού καταρρέει, θά σέ γράψῃ ἡ ἱστορία στίς πιό μελανές σελίδες ἐσένα καί τόν συρφετό σου. Τί ἄλλο θέλεις; 

Οἱ ἡγέτες, Ἀντωνάκη, βοηθοῦν τήν πατρίδα τους χωρίς νά περιμένουν ἔξωθεν ἤ «ἄνωθεν» σωτῆρες. 

Ὁ Σαμαρᾶς εὑρέθη χθές στήν Πύλο γιά νά ἐγκαινιάσῃ τό Μουσεῖο ἐναλίων ἀρχαιοτήτων καί ἀργότερα, στό δημαρχεῖο τῆς Καλαμάτας, ὅπως ἦταν φυσικό καί ἀναμενώμενο ἀπό τούς παρευρισκομένους ἀνεφέρθη στήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

«Καλῶ ὅλους τούς Ἕλληνες νά εἶναι ἐνωμένοι σάν μία γροθιά». Βεβαίως, Ἀντωνάκη μας, ὅτι πεῖς. Τήν ἔχουμε σφιγμένη καί ἕτοιμη νά κατεβῇ ἐπί τῶν κεφαλῶν σας.

«Νά κρατήσουν ψηλά τήν σημαία τοῦ ἀγῶνα». Τήν κρατᾶμε, Ἀντωνάκη μας. Ἐμεῖς τήν κρατᾶμε. Εὐτυχῶς πού ὑπάρχουμε ἐμεῖς διότι ἄν περιμέναμε ἀπό σένα καί τήν συνομοταξία σου θά εἴχαμε ἤδη ἐξαφανισθῇ ἀπό τόν χάρτη.

«Ἀγωνιζόμαστε γιά νά βγῇ ἡ χώρα ἀπό τήν κρίσι». Κόψε κάτι βρέ παιδί μου. Ἀγωνίζεσαι τόσο πολύ πού ἱδρωσες καί θά κρυολογήσῃς ἤ θά μᾶς ἀφήσῃς χρόνους καί θά τελειώνουμε μία ὥρα ἀρχύτερα ἀπό σένα.

«Τώρα εἶναι ἡ Ἑλλάδα πού μετράει καί τίποτα ἄλλο». Γιά νά μᾶς χρυσώσῃ τό χάπι τό λέει αὐτό. Ὅτι κι ἄν πάθουμε – πεθάνουμε, ἀρρωστήσουμε, μείνουμε στόν δρόμο, πᾶμε φυλακή – δέν πειράζει, κατά τόν Ἀντωνάκη. Ἡ Ἑλλάδα μετράει. Μόνο πού δέν μετράει γιά σένα, Ἀντωνἀκη μας, λακέ τῶν ξένων συμφερόντων.

« Μάχη δύσκολη, ἀνηφορική, δύσβατη, μέ συνεχεῖς ἀναταράξεις, θά τήν κερδίσουμε». Σ΄ αὐτό ἔχεις ἀπόλυτο δίκιο, Ἀντωνἀκη μας. Μόνο πού αὐτό ἀφορᾶ ἐμᾶς. Ναί. Θά τήν κερδίσουμε αὐτή τήν δύσκολη, ἀνηφορική, δύσβατη καί μέ συνεχεῖς ἀναταράξεις μάχη. Θά εἶναι ἡ μέρα πού θά λάμψῃ καί πάλι ὁ Ἑλληνισμός. Θά εἶναι ἡ μέρα πού θά ἔχουμε ἀπαλλαγῆ ἀπό σένα καί τούς ὁμοίους σου. Ἀπό τούς γλείφτες τῶν ξένων ἀφεντάδων. 

Μινώταυρος

 

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply