ΚΚΕ ὑπέρ «ἀνεξαρτησίας» Μακεδονίας καί Θράκης

ΚΚΕ ὑπέρ «ἀνεξαρτησίας» Μακεδονίας καί Θράκης

 

Γι΄αὐτό ὑποστηρίζουν τούς «ταξικούς τους ἀδελφούς».

ΣΥΡΙΖΑ καί ΚΚΕ. Σύμμαχοι τῶν κομμουνιστῶν καί τῶν «ἀριστερῶν προοδευτικῶν» κομμάτων, ὅπως θέλουν νά ἀποκαλοῦνται, εἶναι οἱ σκοπιανοί, οἱ ἀλβανοί, οἱ πακιστανοί, οἱ ἀφγανοί καί ὅλοι οἱ ἄλλοι πλήν Ἑλλήνων. 

Ἠγωνίζοντο πάντοτε γιά τά δικαιώματα τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος. Γιά τά συμφέροντα τῶν ξένων ἀφεντάδων τους. Γιά τόν διεθνισμό. Ῥίχνουν νερό στόν μύλο τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Ἀπό τά πρακτικά τοῦ 3ου ἐκτάκτου συνεδρίου τοῦ ΚΚΕ (Νοέμβριος 1924)

«..Ἄμεσα καθήκοντα τοῦ ΚΚΕ ἐπάνω στό ἐθνικό ζήτημα εἶναι ὁ ἀμείλικτος ἀγῶνας ἐναντίον τῆς καταπιεστικῆς πολιτικῆς τῆς ἑλληνικῆς μπουρζουαζίας στή Μακεδονία καί τήν Θράκη, .. Τό ΚΚΕ στόν ἀγῶνα αὐτό θά ὑποστηρίξῃ με ὅλας του τάς δυνάμεις τό ἐθνικό ἐπανασταστικό κίνημα τῶν καταπιεζόμενων λαῶν τῆς Μακεδονίας καί Θράκης γιά τή δημιουργία ἀνεξάρτητων δημοκρατιῶν..Ἐπίσης τήν ἀποικιστική πολιτική τῆς ἑλληνικής μπουρζουαζίας στή Μακεδονία καί Θράκη ( ἐννοεῖ τήν ἐγκατάστασι Ἑλλήνων προσφύγων ἀπό τήν Μικρά Ἀσία καί τόν Εὔξεινο Πόντο) τό ΚΚΕ ὀφείλει νά τήν καταπολεμήσῃ μέ τόν πιό ἀμείλικτο τρόπο .» (πηγή)

Ἡ εἰκόνα τοῦ ἄρθρου εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τά πρακτικά τοῦ 3ου συνεδρίου τοῦ ΚΚΕ (Νοέμβριος 1924)

Μινώταυρος

 

 

 

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply