Ῥατσισμός κατά Ἑλλήνων (χριστιανῶν) καί στό στράτευμα (ἔγγραφο)

Τό παρακάτω ἔγγραφο μοῦ τό ἔστειλε ἕνας φίλος. Ἐστάλη σέ ὅλες τίς στρατιωτικές μονάδες τοῦ στρατοῦ ξηράς ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὡς ἐπεῖγον, παρακαλῶ. Θέμα; Ἄδειες προσωπικοῦ. Οἱ μουσουλμάνοι ὁπλίτες δικαιοῦνται 5ημέρου ἀδείας, πέραν τῶν προβλεπομένων γιά νά ἑορτάσουν τό «ραμαζάνι». Ὅλοι ἀνεξαιρέτως.

Τούς βοηθοῦν κιόλας νά ἑορτάζουν. 

Γιατί δέν ἐδόθη ἄδεια καί στούς χριστιανούς νά ἑορτάσουν τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεως τῆς θεοτόκου; 

Οἱ Ἕλληνες δέν διαμαρτύρονται ἄν δέν πάρουν ἄδεια. Εἶναι τοῦ χεριοῦ μας. Οἱ μουσουλμάνοι; Ἄσε καλλίτερα. Μᾶς ἀπειλοῦν καί μέ «τζιχάντ» τά φιλαράκια τους. Εἶναι γιά νά παίζῃ κανείς ἀπό τούς ὑπευθύνους τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους μέ τούς μωαμεθανούς;

Αὐτό σημαίνει πρόοδος. Νά «τρώη» ὁ ἄλλος κι ἐσύ νά κυττᾶς! 

Ἀργεῖ πολύ ὁ πάτος;

Μινώταυρος

.

.

.

(Visited 26 times, 1 visits today)
One thought on “Ῥατσισμός κατά Ἑλλήνων (χριστιανῶν) καί στό στράτευμα (ἔγγραφο)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ῥατσισμός κατά Ἑλλήνων (χριστιανῶν) καί στό στράτευμα (ἔγγραφο) - e-CITYmap NEWS | e-CITYmap NEWS

Leave a Reply