Τὰ σπαθιὰ τῶν Ἑλλήνων!

 

Τὰ σπαθιὰ τῶν Ἑλλήνων!Ἀπὸ τὰ πλέον τέλεια ὅπλα…
Ὅμοιά τους δὲν ὑπάρχουν σὲ κανέναν ἄλλον τόπο!
Μοναδικὰ ἐξαρτήματα τῆς ἐνδύσεως τοῦ πολεμιστοῦ, καὶ μονίμως στὸ πλευρό του!
Οὐδέποτε ὑπῆρξε στὴν ἱστορία ἐλεύθερος ἄνθρωπος, δίχως νὰ κρατᾶ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι…

Τὰ σπαθιὰ τῶν Ἑλλήνων…
Τὰ ὅπλα ποὺ ἀπεδείκνυαν τὴν ἀνδρεία… Ὄχι ὅπως τὰ βέλη καὶ οἱ βόμβες…
Διότι σήμερα ἀνδρεία δὲν ὑπάρχει, ἐφ’  ὅσον ἔπαψε ὁ ἀγών σῶμα μὲ σῶμα.

Φιλονόη.

 Οι Έλληνες φτιάχνανε σπαθιά 400 χρόνια πριν από την εποχή του Ομήρου που ακόμα και με την σημερινή τεχνολογία δεν μπορούν να φτιαχτούν.
Το παλαιότερο επιστημονικό σύγγραμμα Φυσικής και Χημείας, το οποίο και σώζεται, ονομάζεται «Φυσικά και Μυστικά» και είναι γραμμένο από τον Δημόκριτο το Μυσταγωγό (ή Ψευδοδημόκριτο) τον 1ον π.Χ. αιώνα.
Μεταλλουργία είχαν οι Έλληνες ήδη από την εποχή του Ομήρου. Έχουν βρεθεί όπλα 400 χρόνια πριν από τον Τρωικό πόλεμο, που ακόμα και σήμερα, αν ακονιστούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ακόμα και με την σημερινή τεχνολογία δεν μπορούν να φτιαχτούν.

Περιοδικὸν Ἀναζήτησις

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply