Τὸ καλλίτερό μας βλαστάρι!

 Τὸ καλλίτερό μας βλαστάρι!

φωτογραφία

Ἔχουμε ὅλοι ἕναν γερὸ θυμὸ μὲ τὸ GAPατο καὶ τὸ σόι του. Τόσον γερό, ποὺ περισσότερο δὲν γίνεται.
Ὅμως, παρὰ τὶς ἐκλογικὲς καταποντίσεις τοῦ  πάλαι ποτὲ κρατοῦντος κόμματός του, παρὰ τὶς ξεκάθαρες καταγγελίες γιὰ τὸ ἄτομό του καὶ τὸ ἦθος του, παρὰ τὶς ἀπέραντες βλακεῖες του καὶ τὶς ἀσυναρτησίες του, ἀκόμη ὑπάρχει! Κι ὄχι μόνον ὑτπάρχει, ἀλλὰ ὅλος ὁ πλανήτης τὸν τιμᾶ!!!!
Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἀδειοδοτήθηκε ἀπὸ τὴν βο(υ)λή, πρὸ κειμένου νὰ ταξειδέψῃ κάπου στὰ βάθη τοῦ …νότου τῆς Ἀφρικῆς, (Κέιπ Τάουν παρακαλῶ…), πρὸ κειμένου νὰ παραλάβῃ τὸ νέο του βραβεῖο!
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ὄχι βραβεῖο… Ἐπανεξελέγῃ πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστ(Ρ)ικῆς Διεθνοῦς!!!
Φανταστεῖτε λοιπὸν  τὶ λαμόγια εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὸν ψήφισαν! Ἤ πόσο χειρότεροί του!!! Ἤ ἀκόμη χειρότερα, πόσο ὑπάκουοι ὑπάλληλλοι τῶν ἀφεντικῶν τους, ὥς τὲ νὰ τὸν ἐπανεκλέξουν!!!
Διότι, εἶναι ἀδύνατον, παράλογον καὶ μὴ πραγματοποιήσιμον, ἀπὸ ἕναν ἠλίθιον καὶ ἄνευ προσωπικότητος τύπο, ὅπως αὐτός, νὰ κατάφερε μόνος του, δίχως «δακτύλους» τὴν ἐπανεκλογή του!
Κάπου τὸν χρειάζονται ἀκόμη τὰ ἀφεντικά του… Κι ὅσο τὸν χρειάζονται, τόσους τίτλους θὰ τοῦ φορτώνουν…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἦταν ὁ μοναδικὸς ὑποψήφιος….

Πῆρε λοιπὸν ἀγκαλιὰ τὸ ποδήλατό του, φορτώθηκε στὴν ἄδεια του κεφάλα τὸ κανό του,  συνεννοήθηκε μέσῳ τοῦ IPOD τοὺ μὲ κάτι φουκαράδες πιγκουϊνους, καὶ μᾶς παράτησε!

Ὅμως, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε μερικὲς ἀκόμη τιμὲς ποὺ τοῦ δίδουν τὰ διάφορα ἱδρύματα (ναί, ἀπὸ αὐτά, ποὺ δυστυχῶς τοὺς ἐγκλείστους τοὺς ἔχουν ἐλευθέρους!!!) !

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:

  • Βραβεῖο στὸ GAPατο γιὰ τὴν προώθησιν τοῦ ψηφιακοῦ σχολείου, Ἰούλιος 2006. (Πληρώνουν καλὰ οἱ ἐταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας!!!)
  • Βραβεῖο ἀπὸ τὸν Ἄκερμαν γιὰ τὴν κοινωνική του προσφορὰ στὴν Εὐρώπη!!!
  • Βραβεῖο γιὰ τὴν ἀντικαπνιστική του δράσιν, ἀπὸ τὸν παγκόσμιο όργανισμὸν ὑγείας… (Πόσα πῆρε ἀπό τούς κατασκευαστές ἠλεκτρονικῶν τσιγάρων;)
  • Βραβεῖο ἀνοικτῆς παλάμης, ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ τυγχάνει πάντα ἀόμματος καὶ ἀκόμη δὲν τὸ ἔχει παραλάβει!!!
Ἀφῆστε δὲ ποὺ θὰ μουρλάνῃ καὶ τοὺς φοιτητὲς τοῦ Χάρβαρντ…. Ἐκεῖ νὰ δεῖτε τὶ θὰ γίνῃ ἐτοῦτον τὸν χειμώνα…
Ἄμ τὸ ἄλλο…
Γνωρίζατε πώς ἔχει προσλάβει εἰδικούς γιά νά τόν …ἐνοικιάζουν πρός 46.000 εὐρόπουλα τήν ὥρα; Δῶρο, σὲ κάθε ἐνοικίασιν, ἡ παρουσία του σὲ δεῖπνο ποὺ θὰ παρατεθῇ πρὸς τιμήν του!!!!
Γιὰ νὰ μὴν σᾶς κουράζω…
Γιὰ κάποιον λόγο, ποὺ ἀγνοῶ, ἐτοῦτος ὁ πανηλίθιος, ἔχει ξεκινήσει, μὲ τὶς πλᾶτες κάποιων ἄλλων, νὰ ἀνατρέψῃ τὴν πραγματική του εἰκόνα!
Δὲν τὸν βοηθοῦν οἱ συγκυρίες σαφῶς… Ἀλλὰ τὸν βοηθᾶ ὁ χρόνος… Κι ὁ χρόνος φέρνει …λήθη!!! (Ἐξ οὖ καὶ τὸ ἠλίθιος ἴσως….)
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁ Μπενοβούβαλος εἶναι γιὰ τὰ μπᾶζα… Σὲ λίγο, σὲ πολὺ λίγο, πάει καλλιά του καὶ χηρεύει ἡ θέσις…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ τὸ μΠΑτΣΟΚ ἐτούτην τὴν ἐποχὴ δὲν εἶναι γιὰ πολλὲς δημόσιες σχέσεις…
Χρειάζεται τὸν χρόνο του, πρὸ κειμένου νὰ ἀνασυγκροτηθῇ. Ἴσως ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ ἀλλάξῃ πρόσωπο, ὄνομα καὶ …ταύτότητα! Ἴσως ἀκόμη καὶ νὰ διαλυθῇ, πρὸ κειμένου νὰ παρουσιαστῇ μὲ νέον πρόσωπο, πεντακάθαρον!!! (Περασμένο μὲ τόνους χλωρίου…)
Πάντως δὲν μοῦ τὸ βγάζετε ἀπὸ τὸ μυαλό…
Ἀν τὶ νὰ πάῃ μὲ κλωτσιὲς στὸ σπίτι του, (στὸν ἀγυριστο ἤθελα νὰ γράψω…) ὅπως ὁ Σημίτης, αὐτὸς γυρνοβολᾶ, κάνει διακοπὲς διαρκείας καὶ λαμβάνει 46.000 εὐρόπουλα τὴν ὥρα, πρὸ κειμένου τὸ πιντὶ νὰ καλύπτῃ τὰ ἔξοδά του…
Φταίω ἐγώ τώρα πού ἀρχίζω νά πιστεύω πώς ὁ κύκλος του μαζί μας δέν τελείωσε;
Ἀλήθεια, τί θά μποροῦσε περισσότερο νά μᾶς ἑτοιμάζῃ ἔνα τέτοιο ὄν; (Μεταξύ μας… Οὔτε γιὰ ποδήλατο δὲν εἶναι ἱκανός… Πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ μᾶς ἑτοιμάσῃ κάτι… Ἀλλὰ εἶναι ὑπάκουος, πειθήνιος, πρόθυμος…)
Μήπως γιά ἐτοῦτον τόν λόγο  δέν τόν «ἔκαψαν» ἐν τελῶς;
Μήπως ἀκόμη τόν χρειάζονται γιά νά κλείσουν μέ τίς ὑπογραφές καί τίς συμφωνίες πού ἔχουν προαποφασίσει;  
Γιὰ νὰ δοῦμε… Ὁ χρόνος κυλᾶ γρήγορα…
Οἱ ἠλίθιοι, καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ δοσίλογοι, παρέα μὲ τοὺς προδότες, ἐδῶ γύρω εἶναι…
Θά ἐπανέλθουν δριμύτεροι ἤ θά ἡσυχάσουμε διά παντός;
Υ.Γ.1.Ὁ κύκλος GAP δὲν ἔκλεισε ἀκόμη. Τὸ χειρότερον εἶναι ἐμπρός μας. Ὅταν θὰ πεινᾶ τὸ 50% τοῦ λαοῦ, τότε δῆλα δὴ ποὺ θὰ ἔχουμε φθάσει στὸ σημεῖον νὰ ἔχουμε χάσει καὶ μνήμη καὶ ἦθος καὶ λόγους ὑπάρξεως, θὰ βρεθοῦν «σωτῆρες» εὐκόλως διαχειρίσιμοι καὶ ἀπολύτως ὑπάκουοι! Ἕνα τέτοιον ἀντικείμενον εἶναι κι αὐτός. Δὲν ἔφυγε… Ἄδεια πῆρε… Καὶ θὰ ἐπανέλθῃ!  
Υ.Γ.2. Ἡ δύναμις τῆς δημοκρατίας εἶναι αὐτή! Ἄς μὴν τὸ ξεχνᾶμε!
Σχετικὰ θέματα:

46.000 τὴν ὥρα τὸ GAPατο!!!

Μὰ αὐτὸ τὸ παιδὶ πιά!!!

Σὰν βγείς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὸ…Κέιπ Τάουν…

 Λέτε στό τέλος νά κάνουμε κι ἄγαλμα στόν GAP;

(Visited 31 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ καλλίτερό μας βλαστάρι!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ καλλίτερό μας βλαστάρι! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply